FAQ

Is het S.M.A.R.T. programma geschikt voor volwassenen met een bovengemiddeld of hoog IQ?

Last updated: 01 Sep, 2017


Het S.M.A.R.T. programma maakt van de gebruiker een expert op het vlak van logisch redeneren tot een niveau dat flink boven het gemiddelde niveau zal liggen. Deze training kan de intellectuele vaardigheden van iedereen verbeteren. Dit komt omdat er feitelijk geen einde zit aan hoe bedreven iemand kan worden in het hanteren van Relationele Vaardigheden. Zelfs als je de hoogste levels zult halen (er zijn max. 70 levels) kan je door trainen. Je kunt dan proberen om de eerder getrainde levels nu foutloos te herhalen, zodat je niet alleen slimmer, maar ook nauwkeuriger wordt en nog beter leert door te zetten. Ook al is de training helemaal afgerond, men kan altijd nog blijven trainen.
Back to FAQs