FAQ

Hoe weet ik of mijn IQ verbeterd is door het S.M.A.R.T. programma ?

Last updated: 01 Sep, 2017


Bij het begin van het S.M.A.R.T. programma wordt gevraagd een zogenaamde Relationele Vaardigheden Test te doorlopen. Deze test is ontwikkeld in het laboratorium om een inschatting te kunnen maken van uw intellectuele capaciteiten. De test neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Vanuit uitgebreid onderzoek weten we dat de scores op deze test heel goed correleren met standaard intelligentie testen voor kinderen, volwassenen en ouderen. (Volledige standaard IQ testen mogen en kunnen niet online worden afgenomen vanwege ethische en juridische redenen en ook omdat de betrouwbaarheid van de scores niet goed in te schatten is). Als het S.M.A.R.T. programma is afgerond na een aantal weken (ongeveer 10-12 weken doorgaans) nemen we weer deze test af om de verbetering vast te stellen. Uit ons eigen onderzoek weten we dat voor elke 2% verbetering op de Relationele Vaardigheden Test je ongeveer 1 punt verbetering op een standaard IQ test (die alleen door een erkend psychodiagnosticus afgenomen mag worden) kunt verwachten. Met deze informatie kunnen we u helpen met de inschatting hoeveel uw IQ is gestegen als gevolg van de Training. Nog los van de verbetering in IQ of Relationele Vaardigheden zal het brein volop profiteren van al uw inspanningen die u geleverd heeft tijdens de training. Deze verbeteringen zullen u helpen met alle aspecten van het dagelijkse leven, leren en werken.
Back to FAQs