FAQ

Mijn kind is niet gemotiveerd om verder te trainen. Wat kan ik doen?

Last updated: 01 Sep, 2017


De enige manier om effecten te bereiken met het S.M.A.R.T. programma is dat er gewerkt wordt met inzet. We hebben getracht de training een “game beleving” mee te geven, maar puntje bij paaltje is het geen spelletje maar een vorm van onderwijs of training. Uw S.M.A.R.T. coach kan u begeleiden bij motivatieproblemen van uw kind, vraag er naar!
Back to FAQs