FAQ

Hoe vaak moet je trainen voor een goed resultaat?

Last updated: 01 Sep, 2017


Iedereen is anders, maar uit onderzoek kunnen we wel enkele richtlijnen geven. Het beste is als men 3-4 maal per week traint, 20-30 minuten per keer en dit 12 tot 16 weken volhoudt. Vaker dan 4 maal per week trainen wordt afgeraden in verband met mogelijke vermoeidheid en verlies van motivatie. In het algemeen geldt dat hoe langer (in weken uitgedrukt) men traint, des te beter de resultaten zullen zijn.
Back to FAQs