FAQ

Gratis S.M.A.R.T. programma?

Last updated: 01 Sep, 2017


De kennismaking met onze training is volledig gratis en u kunt er op twee manieren mee aan de slag. De eerste is dat u zich gratis aanmeldt op onze site. We vragen alleen een e-mailadres, geen creditcardgegevens of andere zaken. U kunt dan 15 gratis sessies doen (3 dagen), inclusief een gratis S.M.A.R.T.-IQ bepaling. De meeste gebruikers kunnen na 15 proefsessies prima bepalen of ze door zouden willen gaan met de training. De voortzetting van de training vindt plaats onder deskundige begeleiding van een Coach. Via onze site kunt u zelf een Coach kiezen.
Back to FAQs