FAQ

Brein Fitness

Last updated: 01 Sep, 2017


De sleutel tot een fitter brein ligt in het systematisch uitdagen van je brein, een paar keer per week, voor een periode van 12-16 weken. Doe je de training op deze manier, dan wordt je brein geleidelijk aan steeds fitter, maar zoals met elke training duurt het een periode voordat het effect echt zichtbaar wordt. Maar dan zijn de effecten ook echt relevante effecten die doorwerken op school, werk en het dagelijks leven. Denk daarbij aan kunnen redeneren, geheugen en concentratievermogen.
Back to FAQs