FAQ

Hoe werkt het S.M.A.R.T. programma?

Last updated: 01 Sep, 2017


Ons S.M.A.R.T. programma vergroot de intellectuele vaardigheden en andere cognitieve vaardigheden. Wat ons programma onderscheidt, is onze wetenschappelijke studies naar welke taken je moet gebruiken in een training om effect te krijgen dat ook nog eens doorwerkt op het algehele breinfunctioneren en intellectuele vaardigheden. Onderzoek op het vlak van de Relational Frame Theory (Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001) heeft aangetoond dat inzicht in relaties zoals ‘meer dan’, ‘minder dan’, ‘tegenovergesteld aan’, ‘hetzelfde als’, ‘voor en na’, en ‘hier en daar’, cruciaal is voor het intellectuele functioneren op alle denkbare gebieden. Sterker nog, we kunnen intelligentie eenvoudig uitdrukken in Relationele Vaardigheden. Het RaiseYourIQ S.M.A.R.T. programma is op te vatten als een cursus gericht op het aanleren van cruciale Relationele Vaardigheden, zodat taken die intelligentie vergen gemakkelijker verlopen, het leren gemakkelijker en sneller verloopt, nieuwe informatie sneller opgepikt wordt en het brein sneller en helderder kan denken.
Back to FAQs