FAQ

Leergames voor kinderen

Last updated: 01 Sep, 2017


Leergames voor kinderen dienen zich te richten op het trainen van een reeks van cognitieve vaardigheden waardoor het leren gemakkelijker zal verlopen. Het S.M.A.R.T. programma helpt kinderen niet alleen aan hogere intellectuele vaardigheden, maar ook werkt het aan de vaardigheden die nodig zijn voor lezen, taal, rekenen en probleem-oplossen. Een kind komt eigenlijk pas aan echt leren toe als het ook geleerd heeft HOE te leren. Om dit te bereiken kunnen we het brein trainen hoe te redeneren, informatie te verwerken en vast te houden.
Back to FAQs