FAQ

Helpt deze training bij dyslexie?

Last updated: 01 Sep, 2017


Hoewel we het S.M.A.R.T. programma niet specifiek hebben ontwikkeld om mensen met Dyslexie te helpen (hiervoor wordt op dit moment een ander product ontwikkeld) moesten twee mensen na afronding van onze training hun diagnose officieel laten doorstrepen. Hun leesvaardigheid was dusdanig verbeterd dat de diagnose Dyslexie niet meer gesteld kon worden. Dit komt doordat Dyslexie deels berust op een probleem in de Relationele Vaardigheden en duidt op een verminderd vermogen om letters en woorden in de juiste volgorde te zetten. Het S.M.A.R.T. programma maakt de gebruiker tot een expert in het opmerken van de juiste volgorde van letters en woorden, logisch te denken en complexe vragen te kunnen lezen.
Back to FAQs