FAQ

Ondersteuning voor huiswerk en school

Last updated: 01 Sep, 2017


Het S.M.A.R.T. programma is een leuke onderwijstool om leerlingen van alle leeftijden te helpen, sneller en beter te kunnen leren. Ideaal om de tijd die aan huiswerk wordt besteed in te kunnen korten en de kwaliteit er van te verbeteren. Het verbetert vele aspecten van het cognitieve functioneren en helpt bij leerproblemen. Het kan ondersteunend zijn bij leerlingen en volwassen die worstelen met ADHD of ADD, of ze nu een laag of een hoog IQ hebben. Het S.M.A.R.T. programma leert hen HOE te leren en zorgt er voor dat er beter en met minder frustratie geleerd wordt.
Back to FAQs