FAQ

Heeft het wel zin om S.M.A.R.T. toe te passen bij kinderen met een hoog IQ?

Last updated: 01 Sep, 2017


Ouders van begaafde kinderen stellen ons vaak deze vraag en het antwoord is eenduidig: JA, omdat deze training het IQ van elk kind kan verbeteren. Dit komt omdat er feitelijk geen einde zit aan hoe bedreven iemand kan worden in het hanteren van Relationele Vaardigheden. Zelfs als deze kinderen de hoogste levels halen (er zijn maximaal 70 levels) kunnen ze nog doortrainen. Begaafde kinderen kunnen net zozeer in ons onderwijs worstelen als kinderen met een gemiddeld of een lager IQ. Ons onderwijs richt zich doorgaans op de mainstream van kinderen. Ook al heeft een begaafd kind een hoog IQ, dan nog kan het worstelen met verwerkingssnelheid, volgehouden aandacht of het organiseren van alle kennis. Vaak weten ze wel het antwoord, maar zijn ze de weg naar het antwoord vergeten, of ze slaan stappen over. Ze kunnen proberen om de eerder getrainde levels nu foutloos te herhalen, zodat ze niet alleen slimmer, maar ook nauwkeuriger worden en nog meer leren door te zetten. Deze kinderen kunnen uiteindelijk volwassen niveaus van logisch redeneren en Relationele Vaardigheden bereiken.
Back to FAQs