FAQ





Rekenondersteuning met behulp van het S.M.A.R.T. programma

Last updated: 01 Sep, 2017


Het S.M.A.R.T. programma zorgt voor verbetering in rekenvaardigheden. De training verbetert significant de fluid intelligence, dit is het fundamentele menselijk vermogen om patronen te herkennen, te redeneren en te leren. Het S.M.A.R.T. programma bestaat uit een serie puzzeltjes die thuis of op school gedaan kunnen worden. Puzzeltjes die kunnen doorwerken op rekenkundige vaardigheden.




Back to FAQs