FAQ

Gratis S.M.A.R.T. Games

Last updated: 01 Sep, 2017


RaiseYourIQ biedt tevens een viertal gratis S.M.A.R.T. games aan: “Brein Snelheid”, “Brein Behendigheid”, Brein Geheugen” en “N-Back”. Deze zijn door onze eigen psychologen ontwikkeld, waarbij ze gebruik maakten van dezelfde basis als de Relationele Vaardigheden training. “Brein Snelheid” is ontwikkeld om het tempo waarop het brein logisch kan redeneren en verbanden kan zien op te krikken. “Brein Behendigheid” richt zich op het vergroten van het werken met meerdere taken, de verbetering van de concentratie en de afleidbaarheid. “Brein Geheugen” versterkt het geheugen, waardoor namen, getallen, data, gezichten beter onthouden worden, zowel op school als in het werk. "N-Back" is een eenvoudige doch effectieve training van het werkgeheugen.
Back to FAQs