FAQ

S.M.A.R.T-IQ Test

Last updated: 01 Sep, 2017


De S.M.A.R.T.-IQ test is gratis. Het is een door Psychologen wetenschappelijk ontwikkelde IQ test. De volledige IQ test bestaat uit 55 vragen en levert u een vrij nauwkeurig beeld van het IQ. Het rapport dat u ontvangt geeft een score waarin de verwerkingssnelheid en de Relationele Vaardigheden zijn verwerkt. Tijdens de training doorloopt u maximaal 70 levels en tussendoor kunt u meermalen een IQ bepaling doen met ons programma, zodat u een goed beeld krijgt van uw werkelijke vooruitgang in het IQ.
Back to FAQs