FAQ

Wat is Game Based Leren?

Last updated: 01 Sep, 2017


Game based leren is het aanreiken van onderwijs in de vorm van games. Game based leren kan bijdragen aan een verhoogde motivatie, waardoor men beter een langere training van het redeneervermogen, het geheugen en probleemoplossing kan volhouden. Met behulp van grafieken kan men de vooruitgang volgen. Onze training is een game based leeromgeving die zich richt op het verbeteren van de intellectuele vaardigheden, waardoor informatieverwerking beter verloopt, het leren beter en sneller gaat, niet alleen op school, maar ook in het dagelijkse leven.
Back to FAQs