FAQ

Welke intellectuele vaardigheden verbeteren door het S.M.A.R.T. programma?

Last updated: 01 Sep, 2017


Het S.M.A.R.T. programma leert basale cognitieve vaardigheden die het geheugen zullen verbeteren en de intellectuele capaciteit vergroten, tevens worden vaardigheden beter op het vlak van: - Toepassen van de woordenschat - Begrip van woordbetekenissen - Snappen van basale en complexe logica - Informatie kunnen onthouden - Getallen snappen en gebruiken bij rekenen en wiskunde
Back to FAQs