FAQ

Rekenen en taal en het S.M.A.R.T. programma

Last updated: 01 Sep, 2017


Het S.M.A.R.T. programma ondersteunt de bouwstenen die nodig zijn om rekenen en taal te ontwikkelen op school. In een onafhankelijke trial die voor RaiseYourIQ werd uitgevoerd, startten 8 kinderen met een gemiddeld IQ van 82, na de training kwamen zij gemiddeld op een IQ van 96 uit. Een andere trial laat zien dat 4 kinderen met een gemiddeld IQ van 105 startten en gemiddeld boven een score van 130 uitkwamen op het eind van de training.
Back to FAQs