Verklaring Sociale Verantwoordelijkheid

Verklaring Sociale Verantwoordelijkheid


Relational Frame Training Ltd. Is toegewijd aan ethisch gedrag zowel in de missie als de uitvoering van ons bedrijf. Hoewel we in de eerste plaats een zakelijke onderneming zijn staat het leveren van producten die bijdragen aan een beter leven van onze cliënten bovenaan op onze agenda.  
 
We onderschrijven de filosofie van de UK Foundation on a New Economics om onze zaken te bedrijven met het belang van mensen en de omgeving als leidraad. We gaan er van uit dat onethisch zakendoen niet meer van deze tijd zou moeten zijn. De wetgeving is hierin te weinig voorschrijvend en we pleiten voor hogere ethische standaarden dan die gegeven in het wettelijke kader. 

We doen meer dan de minimum eis van de Wereldbank om een bijdrage te leveren aan duurzame economische ontwikkeling. We willen graag in alles wat we doen verantwoord ondernemen. 

We hanteren het motto: “We zullen ethisch verantwoordelijk zijn voor de voorspelbare consequenties van ons gedrag”.”.

We zullen belastingen afdragen zoals het hoort en bedoeld is.    

We zullen werknemers en vertegenwoordigers behandelen op een manier die stimulerend is en we zullen hen niet uitbuiten.

We zullen onze werknemers een eerlijk inkomen bieden. Hun waardigheid, voor henzelf en binnen hun gezinnen is ook onze verantwoordelijkheid.

We zullen ons bedrijf milieuvriendelijk opzetten en reizen zoveel mogelijk beperken. Reizen kan alleen gerechtvaardigd worden als we daarmee de service naar onze cliënten kunnen verhogen. Daar waar mogelijk en bewezen streven we CO2 uitstoot reductie na.

We doen geen zaken met mensen en bedrijven die niet bovenstaande doelstellingen nastreven. Dit geldt ook voor onze financiële praktijken. Dit betekent dat we waakzaam zijn op waar ons geld in geïnvesteerd wordt. Wij willen niet partijen die onze doelstellingen niet ondersteunen onethisch kunnen handelen.