Brain Training verhoogt IQ en Schoolse Vaardigheden

Brain Training verhoogt IQ en Schoolse Vaardigheden

Een nieuwe studie gemeld op een recente Gedragswetenschappen Conferentie (Ierland), vond dat een intensieve online vorm van breintraining genaamd SMART training kan leiden tot een grote toename van de algemene intelligentie (IQ) in een steekproef van 15 kinderen, en tot grote stijgingen in het algemeen schoolse functioneren in een andere groep van 30 kinderen.

De studie gemeld door Dr. Sarah Cassidy van Maynooth University, en inmiddels gepubliceerd in het tijdschrift Learning & Individual Differences, werd uitgevoerd bij twee openbare scholen in Ierland. Het betrof twee cohorten van kinderen die betrokken zijn bij een nieuwe en unieke vorm van breintraining genaamd Relationele Vaardigheden training. SMART staat voor het versterken van de geestelijke vermogens met Relationele Training, en werd ontwikkeld door Dr. Sarah Cassidy en Dr. Bryan Roche op Maynooth Universiteit . De afgelopen tien jaar, is op basis van onderzoek van de verschillende laboratoria, deze training ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor gebruik door het publiek bij RaiseYourIQ.nl.

Dr. Sarah Cassidy presenteerde haar bevindingen aan het CBS-conferentie, Dublin, Ierland, op 4 december 2014.

Het eerste experiment in het onderzoek was alleen gericht op verbetering van de algemene intelligentie onder 11-12 jarige kinderen, zoals gemeten door de standaard IQ-tests. Het is de tweede studie (de eerste werd gepubliceerd in 2011) die gewag maakt van een grote toename van algemene intelligentie voor alle deelnemers aan het onderzoek die de SMART Brain Training deden. Ondanks de scepsis ten aanzien van het nut van "breintraining", lijkt het SMART-systeem echte IQ winsten voor zijn gebruikers op te leveren. Het lijkt dit doen omdat het heel anders is dan andere breintrainingen.

Dr. Roche biedt hier een verklaring voor: "Andere vormen van breintraining zijn vooral gericht op het trainen van complexe taken die slechts indirect gerelateerd zijn aan intellectuele ontwikkeling. Kinderen verbeteren dan wel op die specifieke taak, maar niet op intelligentie Het SMART-systeem is voortgekomen uit gedrags- en onderwijsonderzoek en richt zich op de vaardigheden die aan intelligentie ten grondslag liggen. Zodra u uw relationele vaardigheden weet te verbeteren, bemerkt u dat bijna elke intellectuele taak u gemakkelijker afgaat. De bevindingen van deze nieuwe studie bevestigen dat ".

Kinderen in het eerste experiment van de studie ondervonden een gemiddeld IQ stijging van 23 punten, het kleinste verschil was 14 punten. Dergelijke verbeteringen komen zelden voor in klinische of educatieve instellingen, ongeacht de inspanningen van leraren of therapeuten om het intellectuele vermogen van een kind te verbeteren. Dergelijke verbeteringen komen overeen om de intelligentie van een kind te laten opschuiven van onder het gemiddelde naar boven het gemiddelde.

Een tweede studie gebruikte het DATS beoordelingssysteem om verbeteringen in schoolse vaardigheden als rekenen en taal als gevolg van de SMART training te meten. Bij een steekproef van 30 15-17 jarige kinderen werd de SMART breintraining meerdere keren per week in sessies van maximaal 45 minuten oefeningen gedaan. Na drie maanden trainen bleken alle kinderen significant op alle maten verbeterd. Dit is een belangrijke bevinding, omdat het richt zich op een kritiek van breintraining, dat de voordelen ervan niet doorwerken aan het leven van alledag. Deze studie toont aan dat door de SMART training het vermogen van een kind om te presteren op school kan verbeteren.

Deze nieuwe SMART training methode is gebaseerd op leerprincipes van de gedragspsychologie en een recente theorie van de taal en cognitie bekend als Relational Frame Theory. SMART training is te bestellen bij een LerendBrein RYIQ Coach te vinden op www.lerendbrein.nl