FAQ

Meest populaire vragen


Het S.M.A.R.T. programma traint relationele vaardigheden. Wat is dat?

Relationele vaardigheden heb je nodig bij het begrijpen van relaties tussen dingen in de wereld. Het begrijpen van de relatie tussen neven en nichten of snappen dat een groep planten tot dezelfde groep behoort (bijvoorbeeld: bloemen), of snappen dat een poedel een type hond is, maar een hond geen type poedel zijn voorbeelden van basale relationele vaardigheden. Maar relaties kunnen natuurlijk ook veel complexer zijn. Zo zijn voor complexe wiskunde, lezen en spreken meer geavanceerde relationele vaardigheden nodig. Het S.M.A.R.T. programma leert je een hele reeks aan basale relationele vaardigheden en brengt je relationele vaardigheden op een expert niveau, zodat alle taken die iets van je intellect vragen, gemakkelijker zullen verlopen. Het S.M.A.R.T. programma zorgt dat je sneller wordt en makkelijker kunt leren, je zult sneller informatie snappen en het helpt je helderder te denken.


Waarom is het S.M.A.R.T. programma anders dan andere programma's?

S.M.A.R.T. is anders dan welke andere vorm van brein training, en wij van LerendBrein en RaiseYourIQ gebruiken dan ook liever de term “Training van intellectuele vaardigheden” of een gedragstherapeutisch trainingstraject. Het S.M.A.R.T. programma is ontwikkeld door vooraanstaande onderwijskundigen en psychologen. Het S.M.A.R.T. programma is anders dan een werkgeheugentraining, noch is het een cursus om IQ testen te leren maken. In plaats daarvan leert het S.M.A.R.T. programma je fundamentele cognitieve vaardigheden die je nodig hebt om op school en werk optimaal te kunnen functioneren. Het S.M.A.R.T. programma verbetert het hele palet aan intellectuele vaardigheden. Sommige Training "games" richten zich uitsluitend op werkgeheugen, Het S.M.A.R.T. programma richt zich op de vier basiscomponenten van intellectuele vaardigheden:(1). Verbaal Begrip – verbetering van het vermogen goed te luisteren en kunnen redeneren met verworven kennis (2). Perceptueel Redeneren - verbetering van het vermogen om een probleem te analyseren, gedachten te kunnen ordenen, oplossingen te bedenken en deze uit te testen. (3). Verwerkingssnelheid – vergroten van de aandacht om informatie snel te kunnen scannen, te verwerken en visueel te ordenen.(4). Werkgeheugen – vergroten van het vermogen om de aandacht te richten nieuwe en oude informatie te combineren en vast te houden.


S.M.A.R.T. : Strengthening Mental Abilities with Relational Training

In het Nederlands betekent dit: Het versterken van mentale vaardigheden door relationele training. Het S.M.A.R.T. programma is ontwikkeld door RaiseYourIQ gedurende meer dan 10 jaar van wetenschappelijk onderzoek. De oprichters van RaiseYourIQ; Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy, zijn leiders in het veld van onderwijs en onderzoek naar ‘the Relational Frame Theorie’. Op basis van deze theorie hebben zij studies op verschillende Universiteiten van Europa en de USA opgezet met als oogmerk het verbeteren van het functioneren van de hersenen. De kennis voor de S.M.A.R.T. training hebben ze niet geleend van experts, ze zijn zelf de experts op dit gebied. Het S.M.A.R.T. programma helpt je om een expert te worden in een aantal cruciale vaardigheden, de zogenaamde Relationele Vaardigheden die ten grondslag liggen aan zo’n beetje alles wat je doet in het dagelijkse leven, op school en op het werk, van het nemen van alledaagse beslissingen tot het oplossen van complexe problemen. Het programma werkt als ieder andere leer- of trainingsmethode, het vraagt een paar keer per week een inspanning van 30 minuten. RaiseYourIQ is de enige trainingsorganisatie die een onlinetraining aanbiedt van relationele vaardigheden gebaseerd op uitgeteste en onderzochte methoden van de applied behavior analysis (ABA, de toegepaste gedragsanalyse). Deze technieken en methoden zijn ontwikkeld in een onderzoekstraditie die begonnen is met de nu legendarische psycholoog B.F Skinner. Skinner was geen hersenwetenschapper, maar een expert op het gebied van leren en gedrag. Zijn ideeën hebben geleid tot uiterst succesvolle leermethoden en behandelmethoden voor leer- en gedragsproblemen. Zijn ideeën hebben RaiseYourIQ geholpen om de Relational Frame Theorie te ontwikkelen, waar weer later het S.M.A.R.T. programma uit is ontstaan. Dit maakt het S.M.A.R.T. programma geschikt om voor kinderen en volwassenen, kortom iedereen, die graag hun potentieel aan cognitieve vaardigheden wil vergroten.


Training voor kinderen

Ouders vragen zich soms af of het S.M.A.R.T. programma geschikt is voor hun kind om het IQ te verhogen of hen een zetje in de rug te geven voor school. Het idee dat vaak speelt, maar niet terecht is, is dat het IQ niet te veranderen zou zijn. Deze interventie, bedoeld om de intellectuele vaardigheden te verbeteren, wordt S.M.A.R.T. genoemd (Strengthening Mental Abilities with Relational Training). We leren de kinderen niet iets dat ze kunnen gebruiken voor hun toetsen (bijvoorbeeld leren vermenigvuldigen of de hoofdstad van Canada). In plaats daarvan leert het kind fundamentele redeneervaardigheden die cruciaal zijn voor het verbale begrip, getalbegrip en rekenredeneervaardigheden. Ze leren de instrumenten om sneller, efficiënter en gemakkelijker te leren. Daarbij pakt onze training tekorten aan in deze vaardigheden. Wat ook uit onze onderzoeken naar voren komt, is dat kinderen die beneden-gemiddeld scoren op een IQ test dit verschil weer kunnen goedmaken en zelfs boven het gemiddelde niveau kunnen gaan functioneren. De methode van het S.M.A.R.T. programma werkt als een soort springplank voor het latere leren, voor jong en voor oud.


Is deze Breintraining ook zinvol voor zakenmensen en managers?

Jazeker, op de servers van RaiseYourIQ zijn meer dan 1000 zakenmensen en managers actief bezig met het S.M.A.R.T. programma. Het programma wordt door deze groep niet zozeer gebruikt om het IQ te vergroten of te leren mindmappen, maar om beter te worden in het oplossen van problemen, beter namen te kunnen onthouden en nieuwe informatie beter en sneller te kunnen verwerken. Het S.M.A.R.T. programma wordt ook ingezet als een onlinecursus voor werknemers.


Kan het S.M.A.R.T. programma ook in Scholen worden gebruikt?

RaiseYourIQ heeft haar training zo ontwikkeld dat het prima in een schoolomgeving is in te passen. Leraren kunnen, na een cursus bij onze partner LerendBrein, hun leerlingen testen en begeleiden bij de training van intellectuele en cognitieve vaardigheden.

De succesformule voor schoolsucces voor alle kinderen.

Het S.M.A.R.T. programma is ontwikkeld door vooraanstaande mensen uit de Onderwijskunde en Psychologie om de basisvaardigheden voor effectief leren op het gebied van lezen, woordenschat en rekenen te verbeteren. De oprichters van RaiseYourIQ - Dr. Sarah Cassidy en Dr. Bryan Roche werken nog steeds in het onderwijskundige onderzoeksveld. Alle kinderen moeten dezelfde basisvaardigheden leren om goed te kunnen leren en de school succesvol af te kunnen ronden. RaiseYourIQ noemt deze basisvaardigheden “relationele vaardigheden”. In verschillende gepubliceerde studies komen deze vaardigheden naar voren als de cruciale bouwstenen voor creatief denken, probleemoplossing, rekenen en lezen. Maar het S.M.A.R.T. programma is niet alleen voor kinderen met leerproblemen, maar voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen.


Wat houdt de training in?

Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ is verdeeld in verschillende levels of niveaus met groepen van vragen. Het programma leert de gebruiker om groepen van logische vragen goed te beantwoorden. Eerst krijgt de gebruiker nog feedback en verderop in het programma worden de vraagstukken opgelost zonder verdere hulp. Per vraagstuk krijgt de gebruiker 30 seconden de tijd om te antwoorden, waarna feedback volgt of het antwoord juist was of niet. Alle vragen dienen door de gebruiker zelf te worden gedaan. Als alle vragen van een level goed worden beantwoord, gaat men naar het volgende level. Zo gaat u naar een steeds hoger level en verzamelt u punten. Ook kunt u bonuspunten verdienen als u eerdere levels nog eens doet, hoe vaker u dit doet des te slimmer wordt uw brein. De duur van de cursus overlegt u met uw Coach. U kunt namelijk zelf de beginmeting en de cursus starten, maar na dit begin kunt u alleen verder gaan onder begeleiding. In Nederland zijn een toenemend aantal S.M.A.R.T. Training Coaches die u verschillende begeleidings-pakketten kunnen bieden, afhankelijk van uw wensen en situatie. Traint u drie tot vier keer per week dan is de training in acht tot twaalf weken af te ronden. Kinderen doen er vaak langer over.Kiest u voor een lagere frequentie dan zult u ergens tussen de drie en zes maanden uitkomen.


Het afronden van het S.M.A.R.T. programma

Het S.M.A.R.T. programma wordt idealiter in drie tot zes maanden afgerond. Hoewel we ‘gamification’ gebruiken om de ervaring van leren zo prettig mogelijk te laten verlopen, zal de training toch enige ondersteuning vragen. In Nederland zijn een toenemend aantal S.M.A.R.T. Training Coaches die opgeleid zijn door LerendBrein die u verschillende begeleidings-pakketten kunnen bieden afhankelijk van uw wensen en situatie. Het programma heeft een meting in het begin, voortgangsmetingen en metingen aan het eind. Ons doel is dat iedere gebruiker de training afrondt, zijn niveau van intellectuele vaardigheden omhoog brengt en deze nieuwe staat van breinfitheid kan gaan gebruiken in het dagelijkse leven, het zij op academisch niveau, op school, in het werk of gewoon voor het eigen plezier.


Is het S.M.A.R.T. programma alleen bedoeld om op IQ tests beter te kunnen scoren?

Nee!Het S.M.A.R.T. programma is opgezet om u of uw kind de basisvaardigheden te geven om beter te kunnen leren voor school, werk of vrije tijd. Niets in het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ lijkt op onderdelen van een IQ test. In plaats daarvan richten we ons op het trainen van relationele vaardigheden om intelligenter te kunnen nadenken. Echter, we zien wel drastische verbeteringen in de IQ-scores bij onze gebruikers. Dit komt omdat ze na de training beter in staat zijn om complexe vraagstukken sneller en beter op te lossen.


Wie zijn de mensen achter RaiseYourIQ?

RaiseYourIQ wordt geleid door haar oprichters: Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy. Beiden zijn psychologen en onderwijsspecialisten en hebben verschillende artikelen gepubliceerd op het vlak van de "Relational Frame Theorie".Om meer te leren over het bedrijf klik hier op: RaiseYourIQ
.Om meer te leren over het onderzoek achter deze training klik hier op: De SMARTtraining Science


Helpt deze training bij dyslexie?

Hoewel we het S.M.A.R.T. programma niet specifiek hebben ontwikkeld om mensen met Dyslexie te helpen (hiervoor wordt op dit moment een ander product ontwikkeld) moesten twee mensen na afronding van onze training hun diagnose officieel laten doorstrepen. Hun leesvaardigheid was dusdanig verbeterd dat de diagnose Dyslexie niet meer gesteld kon worden. Dit komt doordat Dyslexie deels berust op een probleem in de Relationele Vaardigheden en duidt op een verminderd vermogen om letters en woorden in de juiste volgorde te zetten. Het S.M.A.R.T. programma maakt de gebruiker tot een expert in het opmerken van de juiste volgorde van letters en woorden, logisch te denken en complexe vragen te kunnen lezen.


Hoe lang doe je over de gehele training?

Traint u drie tot vier keer per week dan is de cursus in acht tot twaalf weken af te ronden. Kiest u voor een lagere frequentie dan zult u ergens tussen de drie en zes maanden uitkomen. U moet het zien als het aanleren van een schoolse vaardigheid. Dat gaat vaak ook niet in enkele weken, maar vraagt eerder enkele maanden. In Nederland wordt de training bij kinderen vaak gecombineerd met begeleiding op een bepaald leergebied. Bij kinderen zien we dan ook vaak trajecten van enkele maanden.


Heeft het wel zin om S.M.A.R.T. toe te passen bij kinderen met een hoog IQ?

Ouders van begaafde kinderen stellen ons vaak deze vraag en het antwoord is eenduidig: JA, omdat deze training het IQ van elk kind kan verbeteren. Dit komt omdat er feitelijk geen einde zit aan hoe bedreven iemand kan worden in het hanteren van Relationele Vaardigheden. Zelfs als deze kinderen de hoogste levels halen (er zijn maximaal 70 levels) kunnen ze nog doortrainen. Begaafde kinderen kunnen net zozeer in ons onderwijs worstelen als kinderen met een gemiddeld of een lager IQ. Ons onderwijs richt zich doorgaans op de mainstream van kinderen. Ook al heeft een begaafd kind een hoog IQ, dan nog kan het worstelen met verwerkingssnelheid, volgehouden aandacht of het organiseren van alle kennis. Vaak weten ze wel het antwoord, maar zijn ze de weg naar het antwoord vergeten, of ze slaan stappen over. Ze kunnen proberen om de eerder getrainde levels nu foutloos te herhalen, zodat ze niet alleen slimmer, maar ook nauwkeuriger worden en nog meer leren door te zetten. Deze kinderen kunnen uiteindelijk volwassen niveaus van logisch redeneren en Relationele Vaardigheden bereiken.


Is het S.M.A.R.T. programma geschikt voor volwassenen met een bovengemiddeld of hoog IQ?

Het S.M.A.R.T. programma maakt van de gebruiker een expert op het vlak van logisch redeneren tot een niveau dat flink boven het gemiddelde niveau zal liggen. Deze training kan de intellectuele vaardigheden van iedereen verbeteren. Dit komt omdat er feitelijk geen einde zit aan hoe bedreven iemand kan worden in het hanteren van Relationele Vaardigheden. Zelfs als je de hoogste levels zult halen (er zijn max. 70 levels) kan je door trainen. Je kunt dan proberen om de eerder getrainde levels nu foutloos te herhalen, zodat je niet alleen slimmer, maar ook nauwkeuriger wordt en nog beter leert door te zetten. Ook al is de training helemaal afgerond, men kan altijd nog blijven trainen.


Welke intellectuele vaardigheden verbeteren door het S.M.A.R.T. programma?

Het S.M.A.R.T. programma leert basale cognitieve vaardigheden die het geheugen zullen verbeteren en de intellectuele capaciteit vergroten, tevens worden vaardigheden beter op het vlak van: - Toepassen van de woordenschat- Begrip van woordbetekenissen - Snappen van basale en complexe logica- Informatie kunnen onthouden- Getallen snappen en gebruiken bij rekenen en wiskunde


Hoe weet ik of mijn IQ verbeterd is door het S.M.A.R.T. programma ?

Bij het begin van het S.M.A.R.T. programma wordt gevraagd een zogenaamde Relationele Vaardigheden Test te doorlopen. Deze test is ontwikkeld in het laboratorium om een inschatting te kunnen maken van uw intellectuele capaciteiten. De test neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Vanuit uitgebreid onderzoek weten we dat de scores op deze test heel goed correleren met standaard intelligentie testen voor kinderen, volwassenen en ouderen. (Volledige standaard IQ testen mogen en kunnen niet online worden afgenomen vanwege ethische en juridische redenen en ook omdat de betrouwbaarheid van de scores niet goed in te schatten is). Als het S.M.A.R.T. programma is afgerond na een aantal weken (ongeveer 10-12 weken doorgaans) nemen we weer deze test af om de verbetering vast te stellen. Uit ons eigen onderzoek weten we dat voor elke 2% verbetering op de Relationele Vaardigheden Test je ongeveer 1 punt verbetering op een standaard IQ test (die alleen door een erkend psychodiagnosticus afgenomen mag worden) kunt verwachten. Met deze informatie kunnen we u helpen met de inschatting hoeveel uw IQ is gestegen als gevolg van de Training. Nog los van de verbetering in IQ of Relationele Vaardigheden zal het brein volop profiteren van al uw inspanningen die u geleverd heeft tijdens de training. Deze verbeteringen zullen u helpen met alle aspecten van het dagelijkse leven, leren en werken.


Is het S.M.A.R.T. programma voor Kinderen en Volwassenen hetzelfde?

De methode van trainen is hetzelfde voor S.M.A.R.T. Kids en S.M.A.R.T. Volwassenen. Echter de S.M.A.R.T. Kids maakt gebruik van andere achtergronden, poppetjes en figuren om de training aantrekkelijker te maken voor kinderen. Of je nu jong of oud bent, traint voor school, het dagelijkse leven of je werk, de training neemt voor iedereen 10-12 weken in beslag, of langer, tot 6 maanden, als u in een lagere frequentie traint.


Leer ik ook Rekenen en Lezen tijdens de training?

Nee! het S.M.A.R.T. programma is een training in probleem leren oplossen aan de hand van een reeks opgaven die kort en logisch zijn. Wat S.M.A.R.T. u leert is helder en logisch na te denken. Onze probleemoplossing training bestaat uit een serie van oefeningen met korte en logische problemen. S.M.A.R.T. leert deze problemen op te lossen en logisch en helder na te denken. U leert dus geen vak als Rekenen of Taal. De S.M.A.R.T. training leert u juist de voorwaarden om makkelijker te leren en makkelijker zaken te begrijpen.


Wat zijn de S.M.A.R.T Oefeningen?

De oefeningen van het S.M.A.R.T. programma zijn ontworpen om het vermogen van je brein om sneller en gemakkelijker te leren, te verbeteren. De oefeningen lijken op het soort oefenen dat je op school doet of tijdens een cursus. Hierbij moet je wat je leert regelmatig herhalen. Het unieke van een oefening is dat hiermee een zwakke plek van het brein wordt getraind, waarbij het brein wordt uitgedaagd om geleidelijk aan steeds complexere en moeilijkere taken te kunnen verwerken. We geven onderstaand een voorbeeld van een oefening: B is meer dan C, A is meer dan B en D is minder dan C, vraag: is D meer dan A?


Gratis S.M.A.R.T. programma?

De kennismaking met onze training is volledig gratis en u kunt er op twee manieren mee aan de slag. De eerste is dat u zich gratis aanmeldt op onze site. We vragen alleen een e-mailadres, geen creditcardgegevens of andere zaken. U kunt dan 15 gratis sessies doen (3 dagen), inclusief een gratis S.M.A.R.T.-IQ bepaling. De meeste gebruikers kunnen na 15 proefsessies prima bepalen of ze door zouden willen gaan met de training. De voortzetting van de training vindt plaats onder deskundige begeleiding van een Coach. Via onze site kunt u zelf een Coach kiezen.


Kan het S.M.A.R.T. programma bijdragen aan een hoger IQ van mijn kind?

Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ kan zeker helpen om het IQ te verbeteren. Er zijn inmiddels verschillende studies gepubliceerd die dit aantonen. De verbeteringen komen overeen met een groei in IQ-score van gemiddeld 23 punten. Gemiddeld betekent dat er dus ook een aantal kinderen zijn die een kleinere of grotere verbetering laten zien. Goed om te weten is dat de eerste groep die we getraind hebben vier jaar later nog steeds hun verbetering hadden weten vast te houden. (zie o.a. Roche, Cassidy en Stewart, 2013).


Kan ik het S.M.A.R.T. programma op mijn iPad doen?

Jazeker. De RaiseYourIQ. Nl site is gereed voor het werken met de iPad en andere mobiele apparaten. Het programma werkt zonder een app en draait prima op browsers als Safari, Chrome, Explorer en Firefox. Ongeacht uw apparaat of besturingssysteem wordt alle data van uw training in uw account bewaard.


Kan het S.M.A.R.T. programma helpen in het onderwijs?

Jazeker. Het S.M.A.R.T. programma leert kinderen en studenten hoe beter te leren en kan gedurende de gehele schoolloopbaan ingezet worden om hun Relationele Vaardigheden te verbeteren, waaronder woordenschat, geheugen en verwerkingssnelheid. Interventies gebaseerd op het trainen van Relationele Vaardigheden hebben in gepubliceerde onderzoeken laten zien dat dit doorwerkt op het IQ en op schoolse vaardigheden. Dit betekent dat deze training en andere interventies gebaseerd op Relationele Vaardigheden kinderen met een leerachterstand of een lager IQ alsmede volwassenen kan helpen verder te komen dan we aanvankelijk dachten.


Kan het S.M.A.R.T. programma Ouderen helpen?

Gepubliceerde onderzoeken hebben laten zien dat ook op hoge leeftijd het brein nog heel goed te trainen is en dat het brein ook dan nog in staat is tot aanmaak van nieuwe verbindingen als gevolg van training. Het S.M.A.R.T. programma kan ook ondersteuning bieden aan mensen met beginnende Alzheimer om hun cognitieve functies net wat langer te behouden. Het trainen van het brein op een diep onderliggend niveau werkt door op ongetrainde gebieden, waardoor ouderen makkelijker nieuwe informatie kunnen opnemen en verwerken. Op dit moment worden de gegevens geanalyseerd van een eerste studie bij beginnende Alzheimer patiënten. Als de resultaten bekend zijn worden deze op de site gepubliceerd.


Kan ik mijn intelligentie verbeteren of trainen?

De deelnemers die het S.M.A.R.T. programma hebben afgerond, lieten een verbetering zien van 10 punten op zowel standaard IQ testen als IQ inschattingen. Het principe en de wetenschap achter RaiseYourIQ is gericht op leren hoe makkelijker te leren. Belangrijke schoolse taken als rekenen, kunnen redeneren en tekstbegrip zullen makkelijker worden. Het bewijs wordt geleverd door de gratis voor- en nameting van het S.M.A.R.T.-IQ dat inbegrepen is in onze training.


Brein Fitness

De sleutel tot een fitter brein ligt in het systematisch uitdagen van je brein, een paar keer per week, voor een periode van 12-16 weken. Doe je de training op deze manier, dan wordt je brein geleidelijk aan steeds fitter, maar zoals met elke training duurt het een periode voordat het effect echt zichtbaar wordt. Maar dan zijn de effecten ook echt relevante effecten die doorwerken op school, werk en het dagelijks leven. Denk daarbij aan kunnen redeneren, geheugen en concentratievermogen.


Is het S.M.A.R.T. programma een breintraining-app?

Het S.M.A.R.T. programma is veel meer dan een Breintraining app, het is een complete cursus dat aangeboden wordt in de vorm van een game. Het is ontwikkeld door psychologen en onderwijskundigen van de Nationale Universiteit van Ierland (NUIM University), op basis van meer dan 10 jaar zorgvuldig onderzoek, uitproberen, testen en verbeteren. Detraining is opgebouwd uit modules die elk weer uit uitdagende oefeningen bestaan die gaandeweg steeds moeilijker worden. De training heeft een probeerversie en een S.M.A.R.T.-IQ bepaling die gratis zijn. Wilt u daarna verder gaan met de cursus dan dient u een coach in te schakelen, u kunt deze vinden op onze site.


S.M.A.R.T. Oefeningen

De S.M.A.R.T. trainingsoefeningen zijn leuk om te doen. Goed te weten is dat onze oefeningen een sterk effect hebben op de focus en het leervermogen. Het S.M.A.R.T. programma is wetenschappelijk goed onderzocht, met effecten op werkgeheugen, verbaal begrip, perceptuele organisatie en verwerkingssnelheid. Het is ontwikkeld door onderwijskundigen en psychologen en is gedurende tien jaar onderzocht en getest. Er komt steeds meer onderzoek dat aantoont dat onze training een effect heeft op het persoonlijk welbevinden en leerprestaties.


Hoe werkt het S.M.A.R.T. programma?

Ons S.M.A.R.T. programma vergroot de intellectuele vaardigheden en andere cognitieve vaardigheden. Wat ons programma onderscheidt, is onze wetenschappelijke studies naar welke taken je moet gebruiken in een training om effect te krijgen dat ook nog eens doorwerkt op het algehele breinfunctioneren en intellectuele vaardigheden. Onderzoek op het vlak van de Relational Frame Theory (Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001) heeft aangetoond dat inzicht in relaties zoals ‘meer dan’, ‘minder dan’, ‘tegenovergesteld aan’, ‘hetzelfde als’, ‘voor en na’, en ‘hier en daar’, cruciaal is voor het intellectuele functioneren op alle denkbare gebieden. Sterker nog, we kunnen intelligentie eenvoudig uitdrukken in Relationele Vaardigheden. Het RaiseYourIQ S.M.A.R.T. programma is op te vatten als een cursus gericht op het aanleren van cruciale Relationele Vaardigheden, zodat taken die intelligentie vergen gemakkelijker verlopen, het leren gemakkelijker en sneller verloopt, nieuwe informatie sneller opgepikt wordt en het brein sneller en helderder kan denken.


Wat zijn de S.M.A.R.T. traininggames?

Onze S.M.A.R.T. games zijn een onderwijsmethodiek die de game-vorm gebruiken om het IQ of de intellectuele vaardigheden van kinderen en volwassenen te verbeteren. Het ziet er uit als een game, maar het is gebaseerd op jarenlang onderzoek waarbij psychologische en onderwijskundige principes vertaald zijn in een methode om het brein sneller en beter te laten leren. RaiseYourIQ ziet de games als een onderwijskundige tool en niet zozeer als amusement. De games van het S.M.A.R.T. programma games zijn gebaseerd op het bewijs dat een verrijkte omgeving stimulerend is voor het brein. Onze games bestaan uit vragen, oefeningen en puzzeltjes met een sterk mentaal stimulerend effect. In 8-12 weken zal verbetering van de intellectuele vaardigheden het resultaat zijn.


Leren Leren Game

Onderwijzers, leerkrachten en scholen kunnen de training inzetten als een leuke aanvullende taak om het leren te vergemakkelijken. In een van onze studies, waarbij we 4 kinderen met een gewone ontwikkeling en 8 kinderen met leerproblemen hebben getraind (Cassidy, Roche & Hayes, 2011), waarbij ze 1 of 2 keer per week 90 minuten aan de taken werkten, kwam naar voren dat een gemiddeld IQ naar een IQ van 130 kon worden getraind (dit is dus van gemiddeld naar de top 2 %) en dat de kinderen met ernstige leerproblemen uit konden komen op een gemiddeld IQ. Elke ouder, leerkracht of school kan bij ons een kopie van de publicatie opvragen.


Het S.M.A.R.T. programma in Scholen

RaiseYourIQ heeft ideeën ontwikkeld hoe deze training in scholen in te passen. De training leert kinderen HOE te leren. DE intellectuele vaardigheden training van RaiseYouIQ heet de S.M.A.R.T. training (Strengthening Mental Abilities with Relational Training). Training leert de leerlingen niet om een examen goed te maken door ze feiten te leren (bijvoorbeeld: waar ligt Peru), maar het traint de onderliggende vaardigheden als redeneren, waardoor de taalverwerving en rekenredeneervaardigheden verbeteren. Onze training kan tekorten in bepaalde vaardigheden verhelpen die, gezien de tijd en kosten, maar moeilijk in een 1-op-1 contact verholpen kunnen worden.


Leergames voor kinderen

Leergames voor kinderen dienen zich te richten op het trainen van een reeks van cognitieve vaardigheden waardoor het leren gemakkelijker zal verlopen. Het S.M.A.R.T. programma helpt kinderen niet alleen aan hogere intellectuele vaardigheden, maar ook werkt het aan de vaardigheden die nodig zijn voor lezen, taal, rekenen en probleem-oplossen. Een kind komt eigenlijk pas aan echt leren toe als het ook geleerd heeft HOE te leren. Om dit te bereiken kunnen we het brein trainen hoe te redeneren, informatie te verwerken en vast te houden.


Helpt de training voor 'ruimte in het hoofd' en Mindfulness?

Het S.M.A.R.T. programma heeft inderdaad een positief effect op de ruimte in het hoofd, mindfullness en algehele fitheid van het brein. Een helderder en fitter brein is beter in staat om stress het hoofd te bieden en om een betere afweging te maken bij besluitvorming. De training kan prima ingezet worden om mindfullness bij kinderen en volwassenen te stimuleren. Het kan ook ingezet worden bij complexe beelden als ADHD, Autisme en gedragsregulatie problemen. Niet dat de training deze beelden kan verhelpen, maar het kan kinderen met deze beelden wel enorm helpen bij het leren.


Gamification en werk

Gamification kan in de werksituatie gebruikt worden om de motivatie van het personeel te vergroten. Het S.M.A.R.T. programma als gamification tool voor werksituaties kan bijdragen aan een grotere brainpower van een team of groep. Uit onderzoek van Gallup blijkt dat 71 procent van de werknemers regelmatig niet gefocust is op het werk. Ons S.M.A.R.T. programma kan hen hierbij helpen. Het bezig zijn met ons traject is prettig, verhoogt de motivatie en leidt tot betere prestaties en welbevinden.


Ondersteuning voor huiswerk en school

Het S.M.A.R.T. programma is een leuke onderwijstool om leerlingen van alle leeftijden te helpen, sneller en beter te kunnen leren. Ideaal om de tijd die aan huiswerk wordt besteed in te kunnen korten en de kwaliteit er van te verbeteren. Het verbetert vele aspecten van het cognitieve functioneren en helpt bij leerproblemen. Het kan ondersteunend zijn bij leerlingen en volwassen die worstelen met ADHD of ADD, of ze nu een laag of een hoog IQ hebben. Het S.M.A.R.T. programma leert hen HOE te leren en zorgt er voor dat er beter en met minder frustratie geleerd wordt.


Wat is Dual N-Back?

Dual N-Back is een oefening die de gebruiker stimuleert om zich beter te concentreren. Bij onze N-Back training verschijnt er 1 item op een paneel en verdwijnt dan vervolgens. Daarna komt er een nieuw item. Dat kan op dezelfde plaats zijn, dat kan ook op een andere plaats zijn. Ook deze verdwijnt weer en zo verder. 1-N betekent dat je moet onthouden waar het laatst getoonde item stond, 2-N betekent dat je de positie van het item dat 2 beurten terug was verschenen moet onthouden. Hoe zwaarder of hoger we de N maken, des te pittiger de training wordt. Je moet dan namelijk van meer items de positie onthouden. De N-back taak wordt in vele studies gebruikt om het (werk-) geheugen te testen. Een N-back training is in verschillende studies onderzocht en laat meetbare effecten op het geheugen zien. Wij van RaiseYourIQ zijn van mening dat deze training wel nog beter onderzocht moet worden, maar we willen u de training ook weer niet onthouden. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om gratis een aanvullende N-Back training te doen bij het S.M.A.R.T. programma.


N-Back Training

Dual N-Back is een oefening die de gebruiker stimuleert om zich beter te concentreren. Bij onze N-Back training verschijnt er 1 item op een paneel en verdwijnt dan vervolgens. Daarna komt er een nieuw item. Dat kan op dezelfde plaats zijn, dat kan ook op een andere plaats zijn. Ook deze verdwijnt weer en zo verder. 1-N betekent dat je moet onthouden waar het laatst getoonde item stond, 2-N betekent dat je de positie van het item dat 2 beurten terug was verschenen moet onthouden. Hoe zwaarder of hoger we de N maken, des te pittiger de training wordt. Je moet dan namelijk van meer items de positie onthouden. De N-back taak wordt in vele studies gebruikt om het (werk-) geheugen te testen. Een N-back training is in verschillende studies onderzocht en laat meetbare effecten op het geheugen zien. Wij van RaiseYourIQ zijn van mening dat deze training wel nog beter onderzocht moet worden, maar we willen u de training ook weer niet onthouden. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om gratis een aanvullende N-Back training te doen bij het S.M.A.R.T. programma.


Wat zijn brein‘teasers’?

Onze Brein’teasers’ zijn een serie vragen en puzzeltjes die het brein uitdagen en stimuleren. Hoewel ze er vaak uit zien als leuk is het een serieuze aangelegenheid. Ze zijn vaak pittig om te doen, maar ze verbeteren wel een aantal cognitieve vaardigheden en het denkvermogen. In ons S.M.A.R.T. programma kunt u desgewenst aanvullend een aantal van dit soort oefeningen doen.


Kan het S.M.A.R.T. programma ingezet worden in het Speciaal Onderwijs?

Het S.M.A.R.T. programma is een ideale tool in het speciaal onderwijs omdat het kind cruciale Relationele Vaardigheden leert die van belang zijn voor hogere intellectuele vaardigheden. We hebben effecten kunnen aantonen bij kinderen met leerstoornissen en ADHD. Als een kind de Relationele Vaardigheden verbetert, worden alle aan intelligentie gerelateerde taken gemakkelijker, leren kinderen makkelijker, beter en sneller, zo blijkt uit ons onderzoek. Het helpt om sneller nieuwe informatie te snappen en helderder te denken. Ons onderzoek laat zien dat met het S.M.A.R.T. programma een IQ-score stijging van 10-30 punten heel goed mogelijk is, we spreken dan ook van een significante stijging in het intellectueel vermogen.


Kan ik mijn intellectuele vaardigheden verbeteren met games?

Aan de hand van standaard IQ testen hebben we in onderzoek gevonden dat we de intellectuele vaardigheden kunnen verbeteren bij kinderen en volwassenen met behulp van ons S.M.A.R.T. programma. Alle oefening trainen de bouwstenen van onze intellectuele vaardigheden: verbaal begrip, perceptuele organisatie, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Een verbetering op intellectuele vaardigheden is een verbetering in inzicht, vandaar dat de resultaten blijvender zijn.


Geheugen Games

Geheugen games zijn een prima manier om het brein te trainen, de aandacht en geheugen te verbeteren. Dit kan van pas komen in het dagelijks werk, bijvoorbeeld voor het onthouden van getallen, data of gebeurtenissen. RaiseYourIQ biedt u daarom gratis aanvullende trainingen aan zoals "Brein Snelheid" "Brein Behendigheid" en “Brein Geheugen" inclusief de gerenommeerde N-Back training. Al deze trainingen zijn ontwikkeld door onze eigen onderwijskundigen en schoolpsychologen in samenwerking met Neurowetenschappers en Academici.


Verbetering van het Geheugen

Verbeter naast uw intellectuele vaardigheden ook het geheugen en de verwerkingssnelheid door uw brein op cursus te sturen. Verbeter het geheugen dat je nodig hebt bij het onthouden van wie, wat, waar en wanneer. De S.M.A.R.T. training werkt door op het korte termijn-, het lange termijn-, en het werkgeheugen. Ons onderzoek laat zien dat hoewel het geheugen en de intellectuele vaardigheden trainbaar zijn, er altijd weer een teruggang is bij het ouder worden. Deze achteruitgang kunnen we vertragen door onze hersenen scherp te houden. Lezen/Puzzelen helpen daarbij maar het S.M.A.R.T. programma is helemaal een uitstekende manier om dit te bereiken. Waarom zou u niet uw brein willen uitdagen en verbeteren, gebruikmakend van onze door onderwijskundigen en psychologen ontwikkelde en onderzochte methode?


Het S.M.A.R.T. programma als hulpmiddel bij Bijles en Huiswerkbegeleiding

Het S.M.A.R.T. programma kan ingezet worden als een hulpmiddel bij Bijles en Huiswerkbegeleiding omdat het effect heeft op alle schoolse taken en het kinderen helpt om beter te presteren bij het Rekenen, Lezen en andere vakken. Het S.M.A.R.T. programma werkt als een online lesprogramma dat kinderen leert hoe sneller verbanden te leggen, ongeacht het onderwerp waar het over gaat. S.M.A.R.T. training is ontwikkeld door onderwijskundigen en schoolpsychologen gedurende een periode van meer dan 10 jaar en het is nu wetenschappelijk aangetoond dat het –onafhankelijk van het start niveau van het kind- mogelijk is om de intellectuele vaardigheden te verbeteren (in onderzoek een verbetering op IQ-score tussen de 20-30 punten. Lees voor meer informatie verder bij "Wat is S.M.A.R.T.".


Breinspelletjes versus het S.M.A.R.T. programma

Breinspelletjes zijn gemaakt voor de lol, terwijl het S.M.A.R.T. programma gebouwd is met het doel de intellectuele vaardigheden echt te verbeteren. Hoewel we de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van onze gratis aanvullende trainingsoefeiningen ligt onze focus toch echt op het verbeteren van de intellectuele vaardigheden op basis van de wetenschap en onderzoek. We zijn allen zeer gepassioneerd over ons vakgebied en willen graag een bijdrage leveren aan de gezondheid en fitheid van ons brein, zodat het leven een stuk aangenamer wordt. U kunt vandaag nog een gratis proefversie starten van ons S.M.A.R.T. programma. Bevalt het u, dan kunt u een erkende Coach inschakelen. Dit gaat eenvoudig door in uw eigen account in het menu rechts te klikken op 'Benader Coach'.


Definitie van Cognitieve Vaardigheden

Met Cognitieve Vaardigheden bedoelen we de mogelijkheid van ons brein om informatie die van belang is bij het leren, werken en dagelijkse leven te verwerken. We verwijzen dan vaak naar functies als: geheugen, nieuwe informatie kunnen verwerken, tekstbegrip, verwerkingssnelheid, aandacht en concentratie. Op school leren we veel, maar een specifieke training op het aanleren van Relationele Vaardigheden ontbreekt daar. Vandaar dat het zeer waardevol kan zijn om een aanvullende S.M.A.R.T. programma te doen.


ADHD en ADD en het S.M.A.R.T. programma

In ons onderzoek bij een kleine groep kinderen met ADD en ADHD hebben we de effecten van het S.M.A.R.T. programma laten zien. Zij startten de training met een gemiddeld IQ van 82 (WISC IV), een flink stuk onder het gemiddelde van 100. Na de training kwamen ze gemiddeld uit op 96. Bij de hertest, jaren later, bleken deze effecten er nog steeds te zijn. In Nederland hebben we er voor gekozen de training beschikbaar te maken via Coaches. Zij zijn opgeleid door onze partner in Nederland, LerendBrein. U kunt vandaag nog een gratis proefversie starten van ons S.M.A.R.T. programma. Bevalt het u, dan kunt u een erkende Coach inschakelen. Dit gaat eenvoudig door in uw eigen account in het menu rechts te klikken op 'Benader Coach'.


Het trainen van Cognitieve Vaardigheden

De beste insteek om deze vaardigheden te trainen is dat je je richt op Relationele Vaardigheden en het Werkgeheugen. Dit laatste kan met andere trainingsprogramma’s gedaan worden, maar we bieden ook de mogelijkheid om een gratis N-Back werkgeheugentraining te doen. Werkgeheugen is een zeer centrale functie van ons brein die ten grondslag ligt aan redeneren, verbaal begrip, probleem oplossingen en besluitvorming. RaiseYourIQ biedt dus twee Cognitieve Vaardigheden trainingen - "Relationele Vaardigheden" en "N-Back".


Hoe maak je het brein sterker?

Iedereen kan werken aan de kracht van het brein. We weten uit talloze onderzoeken dat serieuze training (dus niet alleen maar af en toe een spelletje doen) het brein sterker kan maken, en de intellectuele vaardigheden kan vergroten. Ook het vertragen van cognitieve achteruitgang bij de oudere mens is door intensieve training mogelijk. Wij van RaiseYourIQ bieden dergelijke trainingen.


Intellectuele Vaardigheden

Intellectuele vaardigheden training grijpt aan op het redeneren, analytisch vermogen, op verwerking van informatie en probleemoplossing. Het trainen van deze vaardigheden is cruciaal omdat deze vaardigheden nodig zijn bij veel taken op school, op het werk of in het dagelijkse leven. Vandaar dat er psychologen zijn die intellectuele vaardigheden omschrijven als het gedrag dat nodig is om op school, werk of dagelijkse leven goed te kunnen functioneren.


Breinoefeningen en Cognitieve Vaardigheden training

Breinoefeningen en de training van cognitieve vaardigheden vormen de kern van het S.M.A.R.T. programma. De trainingsprogramma bestaat uit meer dan 70 modules met verschillende oefeningen die gaandeweg steeds moeilijker worden. Deze oefeningen zijn gericht op het verbeteren van cognitieve vaardigheden als verbaal begrip redeneren, verwerkingssnelheid, werkgeheugen en lange termijn geheugen. IQ testen en schoolresultaten laten zien dat onze training het brein sneller en slimmer maakt, waardoor het niet zo hard hoeft te werken, sneller informatie kan opslaan en automatiseren.


Intellectuele Ontwikkeling op weg helpen

Intellectuele en cognitieve ontwikkeling houdt niet op na de kindertijd, maar gaat door gedurende de gehele levensloop. RaiseYourIQ heeft het S.M.A.R.T. programma ontwikkeld om mensen te helpen hun intellectuele vaardigheden te verbeteren, hun redeneervaardigheden te verbeteren en er aldus voor te zorgen dat ze bij taken op school, werk of dagelijkse leven, beter kunnen functioneren.


Speciaal Onderwijs enhet S.M.A.R.T. programma

In het speciaal onderwijs is de S.M.A.R.T. training een aanvullend traject naast de lopende begeleiding. Het S.M.A.R.T. programma wordt ingezet om kinderen met een lager IQ en leerproblemen te ondersteunen op vlakken als lezen, rekenen, schrijven, verbaal begrip. S.M.A.R.T. leert kinderen fundamentele redeneervaardigheden die nodig zijn voor de verwerving van de woordenschat en rekenredeneervaardigheden. In feite leren we kinderen om de vaardigheden efficiënter te leren. Sterker nog, ons S.M.A.R.T. programma verhelpt tekorten waarvoor binnen de school vaak niet de tijd is om er in een 1-op-1 situatie aan te werken. Hierdoor kunnen kinderen hun achterstand inlopen of zelfs bovengemiddeld uitkomen.


Rekenondersteuning met behulp van het S.M.A.R.T. programma

Het S.M.A.R.T. programma zorgt voor verbetering in rekenvaardigheden. De training verbetert significant de fluid intelligence, dit is het fundamentele menselijk vermogen om patronen te herkennen, te redeneren en te leren. Het S.M.A.R.T. programma bestaat uit een serie puzzeltjes die thuis of op school gedaan kunnen worden. Puzzeltjes die kunnen doorwerken op rekenkundige vaardigheden.


Technologische Tools voor het Onderwijs

Het S.M.A.R.T. programma kan ingezet worden als een aanvullende online interventie voor leraren en kinderen. Ons onderzoek laat zien dat kinderen 10 tot 30 punten groei in hun IQ-score laten zien (een significante groei). Ook kinderen met een hoger IQ kunnen zichzelf nog flink verbeteren.


Probleemoplossingsvaardigheden

Probleemoplossingsvaardigheden zien we met grote sprongen vooruit gaan door onze training. Deze vaardigheden en besluitvormingsvaardigheden zijn cruciaal in het zakelijk leven, op het werk en in teamwerk. Door de training verbindt ons brein de bestaande vaardigheden. De oefeningen hebben effect op het geheugen, het denken, planning, fluid intelligence en verwerkingssnelheid, allemaal vaardigheden die het brein inzet bij het oplossen van complexe problemen en complexe taken. Ons onderzoek laat zien dat hiermee een IQ sprong van 10-30 punten (soms zelfs nog meer) bereikt kan worden.


Mind Mapping

Het S.M.A.R.T. programma verbetert Mind Mapping vaardigheden en draagt de leertechnieken aan om het potentieel van het brein te ontsluiten. Het S.M.A.R.T. programma en Mind Mapping hebben betrekking op het verwerven van vaardigheden om helder te denken en complexe informatie te onthouden. De combinatie van deze twee technieken geeft prachtige resultaten. RaiseYourIQ biedt naast de Relationele Vaardigheden nog een aantal gratis trainingen die belangrijke vaardigheden van het brein nog eens extra trainen.


Gratis S.M.A.R.T. Games

RaiseYourIQ biedt tevens een viertal gratis S.M.A.R.T. games aan: “Brein Snelheid”, “Brein Behendigheid”, Brein Geheugen” en “N-Back”. Deze zijn door onze eigen psychologen ontwikkeld, waarbij ze gebruik maakten van dezelfde basis als de Relationele Vaardigheden training. “Brein Snelheid” is ontwikkeld om het tempo waarop het brein logisch kan redeneren en verbanden kan zien op te krikken. “Brein Behendigheid” richt zich op het vergroten van het werken met meerdere taken, de verbetering van de concentratie en de afleidbaarheid. “Brein Geheugen” versterkt het geheugen, waardoor namen, getallen, data, gezichten beter onthouden worden, zowel op school als in het werk. "N-Back" is een eenvoudige doch effectieve training van het werkgeheugen.


S.M.A.R.T-IQ Test

De S.M.A.R.T.-IQ test is gratis. Het is een door Psychologen wetenschappelijk ontwikkelde IQ test. De volledige IQ test bestaat uit 55 vragen en levert u een vrij nauwkeurig beeld van het IQ. Het rapport dat u ontvangt geeft een score waarin de verwerkingssnelheid en de Relationele Vaardigheden zijn verwerkt. Tijdens de training doorloopt u maximaal 70 levels en tussendoor kunt u meermalen een IQ bepaling doen met ons programma, zodat u een goed beeld krijgt van uw werkelijke vooruitgang in het IQ.


Het S.M.A.R.T. programma voor kinderen met leer- en gedragsproblemen

Het S.M.A.R.T. programma kan ingezet worden bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zodat ze gemakkelijker kennis kunnen onthouden en makkelijker kunnen leren. Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ is een Relationele Vaardigheden training gebaseerd op de "Relational Frame Theorie". De training is uitgetest bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften en heeft laten zien dat deze kinderen kunnen verbeteren in rekenen, verbaal begrip, intelligentie en geheugentaken. We hebben over deze doelgroep een aantal artikelen gepubliceerd. Mail gerust RaiseYourIQ als u een kopie van deze studies wilt ontvangen.


S.M.A.R.T. Tips

Onze training werkt door naar de situatie op school, het werk, maar ook op het persoonlijk welbevinden. Plan de training 3-4 keer per week in (4 keer is echt een hele mooie frequentie). Zorg dat er op een rustige plek getraind kan worden. Combineer de training met dagelijkse puzzeltjes, boeken lezen, sudoko’s, kruiswoordpuzzeltjes. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Wees zeer terughoudend met betrekking tot actie-games. Besteed uw tijd liever aan het S.M.A.R.T. programma en de bijbehorende gratis games die RaiseYourIQ u biedt.


Wat is IQ?

IQ staat voor "Intelligentie Quotiënt". IQ heeft betrekking op de score die een persoon behaalt op een gestandaardiseerde IQ test, zoals afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog, bedoeld om iemands intelligentieniveau te bepalen. Een IQ uitslag moet altijd beoordeeld worden in het kader van een breder onderzoek om de betekenis van de score goed te kunnen interpreteren. De meest gebruikte IQ test is de WISC (kinderen) of de WAIS (volwassenen). Een IQ-score wordt vaak gebruikt op scholen om te kunnen voorspellen hoe iemand zal gaan presteren op school, of hoe iemand zal gaan presteren op het werk.


Hoe wordt het IQ gemeten?

Het IQ wordt gemeten met gebruik van een schaal van 1 tot ver boven de 100. Een IQ-score onder de 70 wordt gezien als beperkte intellectuele vaardigheden. Een IQ-score van 110 of daarboven wordt gezien als een bovengemiddelde intelligentie. Nog hogere scores vallen dan onder de noemer hoogbegaafd. Veel psychologen vinden dat een IQ-score een zeer beperkt beeld geeft van iemands cognitieve vaardigheden. Men krijgt een veel genuanceerder beeld als men ook het werkgeheugen, het verbaal begrip, het perceptuele redeneervermogen en de verwerkingssnelheid in de beoordeling betrekt.


Wat is Game Based Leren?

Game based leren is het aanreiken van onderwijs in de vorm van games. Game based leren kan bijdragen aan een verhoogde motivatie, waardoor men beter een langere training van het redeneervermogen, het geheugen en probleemoplossing kan volhouden. Met behulp van grafieken kan men de vooruitgang volgen. Onze training is een game based leeromgeving die zich richt op het verbeteren van de intellectuele vaardigheden, waardoor informatieverwerking beter verloopt, het leren beter en sneller gaat, niet alleen op school, maar ook in het dagelijkse leven.


S.M.A.R.T. fitness oefeningen

Onze S.M.A.R.T. fitness oefeningen trainen intellectuele vaardigheden. “ Breingeheugen” traint daarnaast ook nog het geheugen. Gedurende de training zullen iemands intellectuele vaardigheden, de verwerkingssnelheid geleidelijk aan toenemen. U kunt dit toetsen door middel van de voor- en de nameting.


Games voor een hogere intellectuele vaardigheden?

U kunt uw fluid intelligentie en cognitieve functies verbeteren aan de hand van een aantal oefening die een scala aan intellectuele vaardigheden trainen. De games beslaan 70 levels verdeeld over verschillende modules. Elke module richt zich op een specifiek cognitieve functie en wordt geleidelijk aan steeds moeilijker. Naast de basistraining zijn er aanvullende games die vrijkomen als men alle levels heeft doorlopen. Hiermee kan men nog eens extra het geheugen of de snelheid trainen. Daarnaast is er de mogelijkheid een N-back training te doen, of jezelf te oefenen in het snel kunnen wisselen van de ene soort oefeningen naar de andere soort oefening. Met dit totaal zult u het brein functioneren sterk verbeteren en een grote vooruitgang in uw intellectuele vaardigheden bemerken.


Concentratie en Focus verbeteren

Het S.M.A.R.T. programma verbetert de concentratie, de focus en het geheugen. Bij RaiseYourIQ zien we het verbeteren van deze zaken als het leren van een vaardigheid dat oefening vereist, of het nu gaat om school, werk of ADHD. Met de RaiseYourIQ S.M.A.R.T. oefeningen als "Brein Snelheid" en "Brein Geheugen" zal een merkbaar resultaat na 4-8 weken training kunnen worden behaald. Het brein leert om afleidingen te weerstaan, de concentratie en focus te versterken en overzicht over informatie te krijgen. Na de training is het brein productiever. Vraag uw coach welke oefeningen u na of naast de eerste 55 levels het beste, hoeveel keer per week, kan doen.


Training voor verbetering van de intellectuele vaardigheden

Het S.M.A.R.T. programma is ontworpen om de intellectuele vaardigheden te verbeteren en een hogere IQ-score (met gestandaardiseerd tests gemeten) kan worden verkregen. Ook effecten op werkgeheugen, verwerkingssnelheid, verbaal begrip en perceptuele organisatie komen naar voren uit ons onderzoek. Intellectuele vaardigheden zijn niet een vaststaande grootheid, maar kan getraind worden. Niet alleen verbeteringen in IQ worden door het onderzoek gevonden, maar ook het vermogen om informatie vast te houden en op een hoger niveau kunnen redeneren en probleem oplossen. Goede intellectuele vaardigheden zijn belangrijk voor school, werk en werkt door op schoolvaardighedentests en beroepsvaardighedentests


Verbetering van de IQ Test Score

Verbetering in IQ score zoals vastgesteld door een standaard IQ test is een van de maten om het succes van het S.M.A.R.T. programma te valideren. De meeste deelnemers verbeteren 20-30 punten, maar ook verbeteringen van 40 punten komen regelmatig voor na volledige afronding van het S.M.A.R.T. programma. Deze verbetering vraagt geduld en oefening op regelmatige basis gedurende 3-4 maanden. IQ test scores spelen nog steeds een hele belangrijke rol in schooladvies of werkadviezen. Ook zien we sterke verbeteringen in zaken als (werk-)geheugen, verwerkingssnelheid, verbaal begrip en perceptuele organisatie.


Geestelijk Welzijn en het S.M.A.R.T. programma

Geestelijk welzijn en mindfulness zijn te verbeteren middels een het S.M.A.R.T. programma. De training geeft verbetering in leervaardigheden, probleemoplossend vermogen, werkgeheugen en fluid intelligence. Het S.M.A.R.T. programma draagt bij aan het welzijn doordat het volledige potentieel van een persoon tot zijn beschikking komt, het leren gaat makkelijker en de resultaten op school en op het werk worden beter.


Rekenen en taal en het S.M.A.R.T. programma

Het S.M.A.R.T. programma ondersteunt de bouwstenen die nodig zijn om rekenen en taal te ontwikkelen op school. In een onafhankelijke trial die voor RaiseYourIQ werd uitgevoerd, startten 8 kinderen met een gemiddeld IQ van 82, na de training kwamen zij gemiddeld op een IQ van 96 uit. Een andere trial laat zien dat 4 kinderen met een gemiddeld IQ van 105 startten en gemiddeld boven een score van 130 uitkwamen op het eind van de training.


Kan ik mijn intellectuele vaardigheden vergroten?

De intellectuele vaardigheden liggen niet vast voor de rest van je leven. Iedereen, ongeacht leeftijd of startniveau, kan deze vaardigheden verbeteren door de training. Door te werken aan de kwaliteit van het geheugen, de verwerkingssnelheid, probleemoplossingsvaardigheden en redeneervaardigheden met behulp van onze Relationele Vaardigheden Training bereiken we een hoger niveau in intellectuele vaardigheden bij onze deelnemers. Deze vaardigheden en de vaardigheden om te kunnen lezen en begrijpen noemen we de crystallized intelligence. Ons onderzoek laat zien dat het mogelijk is, ook op latere leeftijd en ook bij lagere startscores, dit te trainen.


Wat is de S.M.A.R.T. software?

De S.M.A.R.T. software van RaiseYourIQ is gebaseerd op zeer solide leerprincipes die de basis vormen van de intellectuele ontwikkeling voor een breed scala aan vaardigheden (redeneren, probleemoplossen, lezen, rekenen). De meest basale bouwstenen die aan de intellectuele ontwikkeling ten grondslag liggen, zijn de zogenaamde Relationele Vaardigheden. Onze hoofdonderzoekers (Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy) speelden een belangrijke rol in de ontdekking van het belang van deze vaardigheden voor de intelligentie. Vervolgens hebben zij het S.M.A.R.T. programma ontwikkeld om deelnemers deze vaardigheden te leren. Tientallen studies van verschillende universiteiten komen tot dezelfde conclusie: voor een goede intelligentie zijn de Relationele Vaardigheden cruciaal. Inmiddels heeft RaiseYourIQ een aantal studies uitgevoerd waarin is aangetoond dat de het S.M.A.R.T. programma ook daadwerkelijk leidt tot een hogere intellectuele vaardigheden.


Mijn computer is gecrasht tijdens training. Moet ik dit stadium opnieuw doen?

Helaas wel, het is namelijk niet mogelijk om er halverwege weer in te vallen. Het meest voorkomende probleem is dat de webbrowser niet up-to-date is of dat de internet verbinding te traag is.


Kan ik aparte S.M.A.R.T. Pakketten kiezen?

Er zijn geen standaard pakketten. Uw account zal voor 6 maande geactiveerd worden. Drie tot zes maanden trainen is voor een goed effect het beste. Sommige doen het sneller, maar het beste is dat men de tijd neemt, zodat het leren op school en leren in de training een tijd hand-in-hand gaan. Met flink doortrainen kan men namelijk de training in 8 weken afronden, maar in die gevallen raden we toch aan om met de extra trainingsmogelijkheden die het S.M.A.R.T. programma biedt, nog door te trainen. Sommige kinderen hebben niet veel tijd om te trainen en dan moet de training over nog langere tijd worden uitgesmeerd. Bij ernstige leer- of ontwikkelingsstoornissen verdient het ook aanbeveling om langer dan 6 maanden door te trainen, deels ook met de aanvullende trainingen van ons. Uw Coach dient dan wel een nieuwe training te activeren voor u.


Is het beter om tijdens vakanties te trainen of juist gedurende de periode dat een kind op school zit?

Voor beide opties is iets te zeggen en het zal afhangen van uw eigen voorkeuren en wensen van uw kind waar u op uit zult gaan komen. Trainen tijdens de schoolperiode heeft als voordeel dat het kind direct het geleerde in praktijk kan brengen. Trainen tijdens een vakantie heeft als voordeel dat het brein de tijd heeft om het allemaal in te laten dalen. Mocht uw kind het echt te druk hebben met huiswerk en andere activiteiten, dan kan er voor gekozen worden om alleen in de weekends en de vakanties te trainen. De training duurt dan langer, omdat deze uitgesmeerd wordt, maar de effecten zullen zeker zo goed zijn…en, niet onbelangrijk, met minder stress gepaard gaan.


Waarom moet ik enkele profielvragen beantwoorden?

Deze vragen zijn nodig om de training optimaal bij uw situatie te laten aansluiten. Het S.M.A.R.T. programma is maatwerk. Hoe beter we de training op u kunnen afstemmen, des te beter we dat maatwerk kunnen leveren. Uw profiel kunt u wijzigen middels het drop down menu (onder de Account link op de RaiseYourIQ home page).


Heeft mijn hoogbegaafde kind wel iets aan S.M.A.R.T.?

Begaafde kinderen kunnen net zozeer in ons onderwijs worstelen als kinderen met een gemiddeld of een lager IQ. Ons onderwijs richt zich doorgaans op de mainstream van kinderen. Ook al heeft een begaafd kind een hoog IQ, dan nog kan het worstelen met verwerkingssnelheid, volgehouden aandacht of het organiseren van alle kennis. Vaak weten ze wel het antwoord, maar zijn ze de weg naar het antwoord vergeten, of ze slaan stappen over.Het S.M.A.R.T. programma leert hen langer, nauwkeuriger en sneller te werken.


Waarin verschilt deze training van wat een leerkracht in de klas doet?

Tijdens de gebruikelijk ondersteuning in de klas wordt de lesstof nogmaals uitgelegd, maar nu in een lager tempo. Wij doen iets volledig anders. Wij trainen de onderliggende vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren. Hoewel wij vaak terug horen dat na deze training extra ondersteuning op school niet meer nodig is, is deze training niet bedoeld als vervanging van de extra ondersteuning. Ga dan ook gewoon daarmee door als dat wenselijk is.


Kan ik de training gratis uitproberen?

Jazeker. U kunt 3 dagen een proeftraining doen, inclusief een gratis S.M.A.R.T.-IQ-bepaling. Inschrijven kan eigenlijk niet eenvoudiger. Klik op “Start Gratis” knop, of op "Inschrijven" en vul enkele gegevens in en begin met de probeerversie. Bent u tevreden en zou u verder willen trainen dan kunt u in uw account een Coach benaderen. Volledig zelfstandig, zonder Coach, de training doen, is niet mogelijk.


Hoe vaak moet je trainen voor een goed resultaat?

Iedereen is anders, maar uit onderzoek kunnen we wel enkele richtlijnen geven. Het beste is als men 3-4 maal per week traint, 20-30 minuten per keer en dit 12 tot 16 weken volhoudt. Vaker dan 4 maal per week trainen wordt afgeraden in verband met mogelijke vermoeidheid en verlies van motivatie. In het algemeen geldt dat hoe langer (in weken uitgedrukt) men traint, des te beter de resultaten zullen zijn.


Mijn kind lijkt niet verder te komen, mag ik hem helpen?

U mag uw kind helpen door aan te moedigen, kleine beloningen te geven na gedane arbeid, maar voordoen of voorzeggen mag echt niet. Die manier van helpen tijdens de training heeft geen zin, uw kind gaat dan vervolgens toch weer vast lopen. Het is een kwestie van geduld en volhouden, maar uiteindelijk komt uw kind verder. De training vraagt een bepaalde mate van volharding en doorzettingsvermogen. Belangrijk is dat men zich probeert in te blijven spannen. Beloningen voor de inzet (niet het resultaat) kunnen het kind gemotiveerd houden. Uw S.M.A.R.T. Coach zal het kind met specifiek aanwijzingen en voorbeelden wel op weg kunnen helpen, zonder dat de werking van het programma in het geding komt.


Kunnen meerdere mensen aan de slag met een enkel S.M.A.R.T. account?

Nee. Om verschillende redenen dient elke gebruiker zijn eigen account te hebben. Het programma is namelijk zo opgebouwd dat gaandeweg, de te leren vaardigheden steeds complexer worden. Binnen een level past de training zich aan in aanbiedingen die afgestemd zijn op de gebruiker. Stapt een tweede gebruiker halverwege in, dan wordt dit verstoord voor de eerste persoon en heeft de 2e persoon nog niet de basisvaardigheden geleerd en zal het niet lukken om verder te komen. Daarnaast is er maar één IQ bepaling aan het begin en één aan het eind van de training beschikbaar. Tijdens de training worden statistieken van slechts één persoon weergegeven.


Welke leeftijdsgroep heeft iets aan het S.M.A.R.T. programma?

RaiseYourIQ adviseert een mentale leeftijd van 8 jaar aan te houden als ondergrens. Er is eigenlijk geen bovengrens aan te geven. Zowel jong als oud kan baat hebben bij de training.


Is intelligentie eigenlijk wel te trainen?

Wij zijn opgeleid met het idee dat de intellectuele vaardigheden niet te trainen zijn en dat het IQ een leven lang vastligt. Echter onderzoek naar Relationele Vaardigheden heeft ons duidelijk gemaakt dat het wel degelijk te trainen is. Het heeft echter nog even geduurd voordat duidelijk werd hoe dit dan het beste te doen. Inmiddels weten we uit verschillende onderzoeken dat we een goede manier hebben gevonden en dat deze manier echt de intellectuele vaardigheden verbetert. Autoriteiten op dit vlak, zoals Professor Robert Sternberg, beamen dat ook. Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ is ontwikkeld door leiders in het veld van de onderwijskunde en psychologie: Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy. Op basis van meer dan 10 jaar universitair onderzoek hebben zij deze training ontwikkeld. Tientallen studies hebben het verband aangetoond tussen een IQ-score en iemands Relationele Vaardigheden. Weer andere studies hebben ons geleerd hoe we het beste deze Relationele Vaardigheden kunnen bijbrengen. Gepubliceerd onderzoek heeft verder laten zien dat een training in Relationele Vaardigheden zoals het S.M.A.R.T. programma leidt tot significante verbetering in een IQ score (minstens 10 punten, met een gemiddelde van 23 punten). Dit soort van verbeteringen komen neer op een verbetering van traag lerend naar normaal lerend, of van normaal lerend naar bovengemiddeld lerend.


Waarom werkt het S.M.A.R.T. programma?

Wij zijn opgeleid met het idee dat de intellectuele vaardigheden niet te trainen zijn en dat het IQ een leven lang vastligt. Echter onderzoek naar Relationele Vaardigheden heeft ons duidelijk gemaakt dat het wel degelijk te trainen is. Het heeft echter nog even geduurd voordat duidelijk werd hoe dit dan het beste te doen. Inmiddels weten we uit verschillende onderzoeken dat we een goede manier hebben gevonden en dat deze manier echt de intellectuele vaardigheden verbetert. Autoriteiten op dit vlak, zoals Professor Robert Sternberg, beamen dat ook. Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ is ontwikkeld door leiders in het veld van de onderwijskunde en psychologie: Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy. Op basis van meer dan 10 jaar universitair onderzoek hebben zij deze training ontwikkeld. Tientallen studies hebben het verband aangetoond tussen een IQ-score en iemands Relationele Vaardigheden. Weer andere studies hebben ons geleerd hoe we het beste deze Relationele Vaardigheden kunnen bijbrengen. Gepubliceerd onderzoek heeft verder laten zien dat een training in Relationele Vaardigheden zoals het S.M.A.R.T. programma leidt tot significante verbetering in een IQ score (minstens 10 punten, met een gemiddelde van 23 punten). Dit soort van verbeteringen komen neer op een verbetering van traag lerend naar normaal lerend, of van normaal lerend naar bovengemiddeld lerend.


Kan het S.M.A.R.T. programma mijn kind met leerproblemen helpen?

Zowel kinderen met algemene als met specifieke leerproblemen kunnen veel profiteren van het S.M.A.R.T. programma. Ook kinderen met allerlei ontwikkelingsstoornissen kunnen veel aan de training hebben. het S.M.A.R.T. programma traint algemene onderliggende bouwstenen van intellectuele vaardigheden en van het leren. Het programma past zich aan het begin niveau van de deelnemer aan. Let wel, de training is niet bedoeld als “genezing” van leerproblemen of ontwikkelingsproblemen. Het kan de kinderen die hiermee worstelen wel een flink eind op weg helpen en ondersteunen. Er zijn een paar vuistregels wanneer de training niet zo’n goed idee is. Ten eerste als het kind een mentale leeftijd heeft van lager dan 8 jaar, of als een kind niet in staat is om tenminste 15 minuten achter elkaar aan de computer te werken. In die gevallen is het doen van het S.M.A.R.T. programma geen goed idee.Vraag bij een gecertificeerd S.M.A.R.T. Coach of uw kind in aanmerking komt voor het S.M.A.R.T. programma. Een coach vindt u op onze website of op lerendbrein.nl


Mijn kind is niet gemotiveerd om verder te trainen. Wat kan ik doen?

De enige manier om effecten te bereiken met het S.M.A.R.T. programma is dat er gewerkt wordt met inzet. We hebben getracht de training een “game beleving” mee te geven, maar puntje bij paaltje is het geen spelletje maar een vorm van onderwijs of training. Uw S.M.A.R.T. coach kan u begeleiden bij motivatieproblemen van uw kind, vraag er naar!


Hoe kan ik contact opnemen met RaiseYourIQ?

Als u onvoldoende antwoord krijgt bij FAQ dan kunt u het beste de vraag aan uw gecertificeerde coach stellen.


Waarom zou ik mijn intelligentie of IQ-score willen verbeteren?

Intelligentie kun je opvatten als het vermogen om te leren, te begrijpen, te kunnen oordelen of meningen te ontwikkelen. Intelligent zijn, betekent dat je de vaardigheid hebt om kennis te verwerven en te gebruiken en je aan te passen aan de wereld. Een IQ-score is eenvoudigweg een maat om de resultaten van een intelligentietest uit te drukken. Meer specifiek, in de score drukken we de verhouding uit tussen iemands mentale leeftijd en de kalenderleeftijd. Er zijn verschillende soorten intelligentie, maar alleen de standard IQ-score voorspelt het succes op school en werk. Mensen met een hogere IQ-score volgen langer onderwijs en komen in hogere beroepen. Uit recent onderzoek bleek ook dat mensen met een hoger IQ gemiddeld gelukkiger en gezonder zijn. Een hoger IQ behalen door een training is dus niet een doel op zich, maar helpt je effectiever te zijn bij uitdagingen op school en werk en bij het hanteren van veel voorkomende besluiten en problemen in het dagelijkse leven.


Wat is de beste tijd om deze training te doen?

Er bestaat geen standaard antwoord op deze vraag. Waar je op kunt letten is dat je niet te vermoeid of te druk bent als je er aan begint. Zorg voor een goede planning in je agenda en geef de training daarin een plaats. Kies daarbij een moment waarop er weinig afleiders of stoorzenders zijn.


Instabiele of langzame internetverbindingen

Het S.M.A.R.T. programma werkt ook bij trage verbindingen, maar beter is een snelle verbinding. Een instabiele verbinding, waardoor het contact met onze server tussendoor verbroken wordt, kan leiden tot bepaalde problemen. Wat dan vaak gebeurt, is dat u weer teruggezet wordt naar het begin van het trainingsniveau waar u op aan het werk was. Zorg dus dat u met een stabiele verbinding werkt.


Op welke apparaten kan ik de SMART training doen?

Het S.M.A.R.T. programma wordt ondersteund voor de Macintosh, Windows en Linux machines, en ook op een iPad en iPhone, via een internet browser. Er is geen aparte RaiseYourIQ app.


Werkt S.M.A.R.T. op mijn internet browser?

Het S.M.A.R.T. programma werkt op alle internet browsers, en het beste op FireFox, Safari, Chrome, en Internet Explorer 8 en 9. Als er technische problemen zijn, dan heeft dat bijna altijd te maken met een verouderde versie van de browser. Zorg dus dat u regelmatig de updates van uw browser bijwerkt.