Wat is SMART?

SMART STAAT VOOR:
Strengthening Mental Abilities with Relational Training

(Sterkere Mentale Vaardigheden door Relationele Training)


SMART training is een revolutionaire tool voor het Onderwijs en Leren, ontwikkeld door onze wetenschappelijke onderzoekers en psychologen. De bouwstenen van het RaiseYourIQ onderzoek zijn wereldwijd gepubliceerd in medische tijdschriften. We hebben er zelfs ook een boek over geschreven. De training is gebaseerd op de zogenaamde Relational Frame Theorie. Op basis van deze theorie hebben we studies in verschillende Universiteiten van Europa en de USA opgezet met als oogmerk het verbeteren van het functioneren van de hersenen. De kennis voor de SMART training hebben we niet geleend van experts, we zijn zelf de experts op dit gebied. Wij werken dagelijks in het onderwijs en in klinieken om daar te ontdekken hoe we de hersenen beter kunnen laten functioneren en het IQ niveau kunnen verhogen.

SMART training helpt kinderen en volwassenen een expert te worden in een aantal cruciale cognitieve vaardigheden, Relationele Vaardigheden genaamd. Deze vaardigheden zijn onderliggend aan zo’n beetje alles wat we doen op school, op het werk en tijdens dagelijkse besluitvorming en probleemoplossing.


Smart_helps


Relationale Vaardigheden helpen je de relaties die er tussen twee dingen kunnen bestaan te begrijpen. Bijvoorbeeld dingen kunnen hetzelfde zijn, tegenovergesteld zijn, meer zijn of minder zijn dan de andere, om maar enkele voorbeelden van relaties te noemen.

SMART training leert je deze basale relationele vaardigheden zodat concepten met betrekking tot het rekenen begrepen worden.

SMART training leert je deze vaardigheden die nodig zijn voor het onthouden, spelling en woordbetekenis.


Smart_skills

SMART leert je hoe te leren.

We leren niet Rekenen, Lezen of Logisch Denken, maar we trainen de onderliggende vaardigheden zodat Rekenen, Lezen of Logisch Denken makkelijker zullen gaan.Hour_glass Met slechts 30 minuten inspanning, een paar keer per week, zijn onderliggende intellectuele vaardigheden die belangrijk zijn bij alles wat je doet op school en in het dagelijkse leven te verbeteren.

Start Your Free Trial  De training kan op twee manieren gedaan worden...

 • A Als u al een contact heeft met een therapeut of remedial teacher dan kunt u daar informeren of uw begeleider een gecertificeerd SMART trainer is en of SMART training een goede aanvulling is op het traject dat u al volgt. Met uw begeleider bespreekt u dan wat de kosten zijn, de frequentie en duur van de training.
  B U start zelf gratis de SMART training en na een paar trainingsdagen maakt u de keuze of u stopt of dat u met begeleiding verder. In Nederland kan de training namelijk alleen onder begeleiding gedaan worden van gecertificeerde SMART trainers. Het verschil met optie A is dat bij optie B de begeleiding uitsluitend gericht is op het zo goed mogelijk kunnen volgen van de training zelf. Bij optie A reikt de begeleiding verder en heeft bijvoorbeeld ook betrekking op leerproblemen of concentratieproblemen. Kiest u voor optie B volgt u dan de volgende stappen:
 • 1)  Schrijf u in via
  2)  Doe de GRATIS IQ test
 • 3)  Start de GRATIS eerste trainingsdagen
  4)  Bepaal of u daarna verder wilt gaan
 • 5)  Gaat u verder, kies dan een SMART trainer
  6)  Onder begeleiding gaat u 8 tot 12 weken, een paar keer per week trainer
 • 7)  Na afloop van de training doet u opnieuw de GRATIS IQ test, zodat u de vorderingen objectief kunt vaststellen.


Voor meer informatie kunt u ook kijken bij de Veelgestelde Vragen.