Verbetering van het geheugen

Verbetering van het geheugen

Geheugen is essentieel voor intellectueel functioneren, en dit gegeven brengt de vraag met zich mee: is het mogelijk om het geheugen te verbeteren, zodat we meer informatie kunnen herinneren of dat het oplossen van problemen ons gemakkelijker afgaat?

Een onderzoeksschool van onderzoekers naar intelligentie is van mening dat er grenzen zijn aan ons IQ en ons vermogen om het geheugen van een persoon te verbeteren. De moderne psychologie aan de andere kant heeft laten zien, door middel van gepubliceerd onderzoek, dat IQ wel degelijk kan worden verhoogd (zie Cassidy, Roche & Hayes, 2011) en ook dat deze IQ stijging blijvend is (Roche, Cassidy & Stewart, 2013).

We weten ook dat het geheugen is een essentieel onderdeel van intellectueel functioneren en IQ. Studies en klinische gegevens tonen aan dat de IQ-score niet langer een gegeven is dat vastligt voor het leven. In plaats van een vastigheid is de IQ-score slechts het startpunt van een reis waarbij voortdurend de intellectuele vaardigheden , de vloeibare intelligentie, werkgeheugen en redeneren kunnen worden verbeterd. Om deze reis te beginnen hier zijn 5 manieren om uw geheugen te verbeteren.

 1. Zet de hersenen aan het werk
  Zodra een persoon zich de basiskennis van een onderwerp heeft eigen gemaakt moet deze kennis herhaald en herhaald worden om het definitief weg te kunnen schrijven naar het lange termijn geheugen. Het oude gezegde "oefening baart kunst" is ook van toepassing wanneer de hersenen proberen om zich nieuwe dingen eigen te maken. Als iemand wil bereiken dat informatie automatisch opgeroepen kan worden, dan zal deze informatie is regelmatig gerepeteerd moeten worden. Pas dan zijn de hersenen in staat om informatie snel op te roepen wanneer het nodig is, of dat nu voor school, een test, in een zakelijke bijeenkomst of zelfs om sociale redenen.

 2. Koppel betekenis aan wat je moet onthouden
  In 1972, vonden de psychologen Craik en Lockhart dat hoe meer aandacht mensen besteden aan het koppelen van een betekenis aan wat ze zien en horen, des te beter ze het zullen onthouden. Met andere woorden, het geheugen is een functie die afhankelijk is van de inspanning en de gekoppelde betekenis die we bij de oorspronkelijke codering van informatie in de hersenen hebben aangebracht. Dus als we een roman lezen en tegelijkertijd betekenis geven op een dieper niveau van hetgeen we lezen, zijn we beter in staat zijn om later de informatie ons te herinneren. Inzicht helpt dus het geheugen en het zal moeilijker om dingen te onthouden zijn als je alleen maar iets uit het hoofd leert zonder volledig te begrijpen van wat je aan het leren bent.

 3. Gebruik beeldtaal
  Er zijn veel verschillende manieren waarop iemand beeldtaal kan gebruiken als een geheugensteuntje. Neem het voorbeeld van het gebruik van mindmaps waar een persoon stelt zich een kaart of een boom met takken voorstelt en daarmee de informatie ordent. Mensen vinden het ook handig om een garderobe voor te stellen waarbij elk haakje gekoppeld is aan een stukje van de informatie. Welke methode de voorkeur heeft, het belangrijkste punt is dat we informatie visualiseren zodat we deze later met groter gemak kunnen oproepen.

 4. Gebruik ezelsbruggetjes
  Toen we nog op school zaten, was er een leraar of ouder die ons waarschijnlijk geleerd om afkortingen te gebruiken om dingen te herinneren en waarschijnlijk zullen de meesten van ons er nog wel enkele herinneren. Een in Engeland gebruikte ezelsbrug is de volgende "My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pizzas” ( Mercurius Venus Aarde Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto). En in Amsterdam wordt “Piet Koopt Hoge Schoenen” (Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht, Singel) gebruikt. Het werkt nog steeds. U kunt deze ook gebruiken als je probeert om namen te onthouden op een conferentie (bijvoorbeeld: Brildragende Brenda of Roodharige Ronny).

 5. Besteed aandacht aan begin en einde
  Onderzoek wijst uit dat de hersenen zich beter herinneren wat aan het begin en einde van een periodes is geleerd. Dit betekent niet perse dat in het midden van een lezing, klasse, seminar of een professionele ontwikkeling dag er niet goed bij zijn met de aandacht, maar we kunnen ons wel meer bewust zijn van onze eigen optimale geheugen tijden. Luister naar de inleidingen en conclusies en wees niet bang om een leraar of een trainer vragen om de belangrijkste punten weer even samen te vatten aan het eind van een les.

Voor een beter geheugen en snellere hersenen kun je je gratis aanmelden bij RaiseYourIQ. U krijgt een gratis IQ test en kunt een aantal oefeningen gratis uitproberen.