FAQ

Kan het S.M.A.R.T. programma mijn kind met leerproblemen helpen?

Last updated: 01 Sep, 2017


Zowel kinderen met algemene als met specifieke leerproblemen kunnen veel profiteren van het S.M.A.R.T. programma. Ook kinderen met allerlei ontwikkelingsstoornissen kunnen veel aan de training hebben. het S.M.A.R.T. programma traint algemene onderliggende bouwstenen van intellectuele vaardigheden en van het leren. Het programma past zich aan het begin niveau van de deelnemer aan. Let wel, de training is niet bedoeld als “genezing” van leerproblemen of ontwikkelingsproblemen. Het kan de kinderen die hiermee worstelen wel een flink eind op weg helpen en ondersteunen. Er zijn een paar vuistregels wanneer de training niet zo’n goed idee is. Ten eerste als het kind een mentale leeftijd heeft van lager dan 8 jaar, of als een kind niet in staat is om tenminste 15 minuten achter elkaar aan de computer te werken. In die gevallen is het doen van het S.M.A.R.T. programma geen goed idee. Vraag bij een gecertificeerd S.M.A.R.T. Coach of uw kind in aanmerking komt voor het S.M.A.R.T. programma. Een coach vindt u op onze website of op lerendbrein.nl
Back to FAQs