FAQ

S.M.A.R.T. voor Kinderen en Scholen


Training voor kinderen

Ouders vragen zich soms af of het S.M.A.R.T. programma geschikt is voor hun kind om het IQ te verhogen of hen een zetje in de rug te geven voor school. Het idee dat vaak speelt, maar niet terecht is, is dat het IQ niet te veranderen zou zijn. Deze interventie, bedoeld om de intellectuele vaardigheden te verbeteren, wordt S.M.A.R.T. genoemd (Strengthening Mental Abilities with Relational Training). We leren de kinderen niet iets dat ze kunnen gebruiken voor hun toetsen (bijvoorbeeld leren vermenigvuldigen of de hoofdstad van Canada). In plaats daarvan leert het kind fundamentele redeneervaardigheden die cruciaal zijn voor het verbale begrip, getalbegrip en rekenredeneervaardigheden. Ze leren de instrumenten om sneller, efficiënter en gemakkelijker te leren. Daarbij pakt onze training tekorten aan in deze vaardigheden. Wat ook uit onze onderzoeken naar voren komt, is dat kinderen die beneden-gemiddeld scoren op een IQ test dit verschil weer kunnen goedmaken en zelfs boven het gemiddelde niveau kunnen gaan functioneren. De methode van het S.M.A.R.T. programma werkt als een soort springplank voor het latere leren, voor jong en voor oud.


Kan het S.M.A.R.T. programma ook in Scholen worden gebruikt?

RaiseYourIQ heeft haar training zo ontwikkeld dat het prima in een schoolomgeving is in te passen. Leraren kunnen, na een cursus bij onze partner LerendBrein, hun leerlingen testen en begeleiden bij de training van intellectuele en cognitieve vaardigheden.

De succesformule voor schoolsucces voor alle kinderen.

Het S.M.A.R.T. programma is ontwikkeld door vooraanstaande mensen uit de Onderwijskunde en Psychologie om de basisvaardigheden voor effectief leren op het gebied van lezen, woordenschat en rekenen te verbeteren. De oprichters van RaiseYourIQ - Dr. Sarah Cassidy en Dr. Bryan Roche werken nog steeds in het onderwijskundige onderzoeksveld. Alle kinderen moeten dezelfde basisvaardigheden leren om goed te kunnen leren en de school succesvol af te kunnen ronden. RaiseYourIQ noemt deze basisvaardigheden “relationele vaardigheden”. In verschillende gepubliceerde studies komen deze vaardigheden naar voren als de cruciale bouwstenen voor creatief denken, probleemoplossing, rekenen en lezen. Maar het S.M.A.R.T. programma is niet alleen voor kinderen met leerproblemen, maar voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen.


Helpt deze training bij dyslexie?

Hoewel we het S.M.A.R.T. programma niet specifiek hebben ontwikkeld om mensen met Dyslexie te helpen (hiervoor wordt op dit moment een ander product ontwikkeld) moesten twee mensen na afronding van onze training hun diagnose officieel laten doorstrepen. Hun leesvaardigheid was dusdanig verbeterd dat de diagnose Dyslexie niet meer gesteld kon worden. Dit komt doordat Dyslexie deels berust op een probleem in de Relationele Vaardigheden en duidt op een verminderd vermogen om letters en woorden in de juiste volgorde te zetten. Het S.M.A.R.T. programma maakt de gebruiker tot een expert in het opmerken van de juiste volgorde van letters en woorden, logisch te denken en complexe vragen te kunnen lezen.


Kan het S.M.A.R.T. programma bijdragen aan een hoger IQ van mijn kind?

Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ kan zeker helpen om het IQ te verbeteren. Er zijn inmiddels verschillende studies gepubliceerd die dit aantonen. De verbeteringen komen overeen met een groei in IQ-score van gemiddeld 23 punten. Gemiddeld betekent dat er dus ook een aantal kinderen zijn die een kleinere of grotere verbetering laten zien. Goed om te weten is dat de eerste groep die we getraind hebben vier jaar later nog steeds hun verbetering hadden weten vast te houden. (zie o.a. Roche, Cassidy en Stewart, 2013).


Kan het S.M.A.R.T. programma helpen in het onderwijs?

Jazeker. Het S.M.A.R.T. programma leert kinderen en studenten hoe beter te leren en kan gedurende de gehele schoolloopbaan ingezet worden om hun Relationele Vaardigheden te verbeteren, waaronder woordenschat, geheugen en verwerkingssnelheid. Interventies gebaseerd op het trainen van Relationele Vaardigheden hebben in gepubliceerde onderzoeken laten zien dat dit doorwerkt op het IQ en op schoolse vaardigheden. Dit betekent dat deze training en andere interventies gebaseerd op Relationele Vaardigheden kinderen met een leerachterstand of een lager IQ alsmede volwassenen kan helpen verder te komen dan we aanvankelijk dachten.


S.M.A.R.T. Oefeningen

De S.M.A.R.T. trainingsoefeningen zijn leuk om te doen. Goed te weten is dat onze oefeningen een sterk effect hebben op de focus en het leervermogen. Het S.M.A.R.T. programma is wetenschappelijk goed onderzocht, met effecten op werkgeheugen, verbaal begrip, perceptuele organisatie en verwerkingssnelheid. Het is ontwikkeld door onderwijskundigen en psychologen en is gedurende tien jaar onderzocht en getest. Er komt steeds meer onderzoek dat aantoont dat onze training een effect heeft op het persoonlijk welbevinden en leerprestaties.


Leergames voor kinderen

Leergames voor kinderen dienen zich te richten op het trainen van een reeks van cognitieve vaardigheden waardoor het leren gemakkelijker zal verlopen. Het S.M.A.R.T. programma helpt kinderen niet alleen aan hogere intellectuele vaardigheden, maar ook werkt het aan de vaardigheden die nodig zijn voor lezen, taal, rekenen en probleem-oplossen. Een kind komt eigenlijk pas aan echt leren toe als het ook geleerd heeft HOE te leren. Om dit te bereiken kunnen we het brein trainen hoe te redeneren, informatie te verwerken en vast te houden.


Het S.M.A.R.T. programma in Scholen

RaiseYourIQ heeft ideeën ontwikkeld hoe deze training in scholen in te passen. De training leert kinderen HOE te leren. DE intellectuele vaardigheden training van RaiseYouIQ heet de S.M.A.R.T. training (Strengthening Mental Abilities with Relational Training). Training leert de leerlingen niet om een examen goed te maken door ze feiten te leren (bijvoorbeeld: waar ligt Peru), maar het traint de onderliggende vaardigheden als redeneren, waardoor de taalverwerving en rekenredeneervaardigheden verbeteren. Onze training kan tekorten in bepaalde vaardigheden verhelpen die, gezien de tijd en kosten, maar moeilijk in een 1-op-1 contact verholpen kunnen worden.


Leren Leren Game

Onderwijzers, leerkrachten en scholen kunnen de training inzetten als een leuke aanvullende taak om het leren te vergemakkelijken. In een van onze studies, waarbij we 4 kinderen met een gewone ontwikkeling en 8 kinderen met leerproblemen hebben getraind (Cassidy, Roche & Hayes, 2011), waarbij ze 1 of 2 keer per week 90 minuten aan de taken werkten, kwam naar voren dat een gemiddeld IQ naar een IQ van 130 kon worden getraind (dit is dus van gemiddeld naar de top 2 %) en dat de kinderen met ernstige leerproblemen uit konden komen op een gemiddeld IQ. Elke ouder, leerkracht of school kan bij ons een kopie van de publicatie opvragen.


Ondersteuning voor huiswerk en school

Het S.M.A.R.T. programma is een leuke onderwijstool om leerlingen van alle leeftijden te helpen, sneller en beter te kunnen leren. Ideaal om de tijd die aan huiswerk wordt besteed in te kunnen korten en de kwaliteit er van te verbeteren. Het verbetert vele aspecten van het cognitieve functioneren en helpt bij leerproblemen. Het kan ondersteunend zijn bij leerlingen en volwassen die worstelen met ADHD of ADD, of ze nu een laag of een hoog IQ hebben. Het S.M.A.R.T. programma leert hen HOE te leren en zorgt er voor dat er beter en met minder frustratie geleerd wordt.


Kan het S.M.A.R.T. programma ingezet worden in het Speciaal Onderwijs?

Het S.M.A.R.T. programma is een ideale tool in het speciaal onderwijs omdat het kind cruciale Relationele Vaardigheden leert die van belang zijn voor hogere intellectuele vaardigheden. We hebben effecten kunnen aantonen bij kinderen met leerstoornissen en ADHD. Als een kind de Relationele Vaardigheden verbetert, worden alle aan intelligentie gerelateerde taken gemakkelijker, leren kinderen makkelijker, beter en sneller, zo blijkt uit ons onderzoek. Het helpt om sneller nieuwe informatie te snappen en helderder te denken. Ons onderzoek laat zien dat met het S.M.A.R.T. programma een IQ-score stijging van 10-30 punten heel goed mogelijk is, we spreken dan ook van een significante stijging in het intellectueel vermogen.


Het S.M.A.R.T. programma als hulpmiddel bij Bijles en Huiswerkbegeleiding

Het S.M.A.R.T. programma kan ingezet worden als een hulpmiddel bij Bijles en Huiswerkbegeleiding omdat het effect heeft op alle schoolse taken en het kinderen helpt om beter te presteren bij het Rekenen, Lezen en andere vakken. Het S.M.A.R.T. programma werkt als een online lesprogramma dat kinderen leert hoe sneller verbanden te leggen, ongeacht het onderwerp waar het over gaat. S.M.A.R.T. training is ontwikkeld door onderwijskundigen en schoolpsychologen gedurende een periode van meer dan 10 jaar en het is nu wetenschappelijk aangetoond dat het –onafhankelijk van het start niveau van het kind- mogelijk is om de intellectuele vaardigheden te verbeteren (in onderzoek een verbetering op IQ-score tussen de 20-30 punten. Lees voor meer informatie verder bij "Wat is S.M.A.R.T.".


ADHD en ADD en het S.M.A.R.T. programma

In ons onderzoek bij een kleine groep kinderen met ADD en ADHD hebben we de effecten van het S.M.A.R.T. programma laten zien. Zij startten de training met een gemiddeld IQ van 82 (WISC IV), een flink stuk onder het gemiddelde van 100. Na de training kwamen ze gemiddeld uit op 96. Bij de hertest, jaren later, bleken deze effecten er nog steeds te zijn. In Nederland hebben we er voor gekozen de training beschikbaar te maken via Coaches. Zij zijn opgeleid door onze partner in Nederland, LerendBrein. U kunt vandaag nog een gratis proefversie starten van ons S.M.A.R.T. programma. Bevalt het u, dan kunt u een erkende Coach inschakelen. Dit gaat eenvoudig door in uw eigen account in het menu rechts te klikken op 'Benader Coach'.


Speciaal Onderwijs enhet S.M.A.R.T. programma

In het speciaal onderwijs is de S.M.A.R.T. training een aanvullend traject naast de lopende begeleiding. Het S.M.A.R.T. programma wordt ingezet om kinderen met een lager IQ en leerproblemen te ondersteunen op vlakken als lezen, rekenen, schrijven, verbaal begrip. S.M.A.R.T. leert kinderen fundamentele redeneervaardigheden die nodig zijn voor de verwerving van de woordenschat en rekenredeneervaardigheden. In feite leren we kinderen om de vaardigheden efficiënter te leren. Sterker nog, ons S.M.A.R.T. programma verhelpt tekorten waarvoor binnen de school vaak niet de tijd is om er in een 1-op-1 situatie aan te werken. Hierdoor kunnen kinderen hun achterstand inlopen of zelfs bovengemiddeld uitkomen.


Technologische Tools voor het Onderwijs

Het S.M.A.R.T. programma kan ingezet worden als een aanvullende online interventie voor leraren en kinderen. Ons onderzoek laat zien dat kinderen 10 tot 30 punten groei in hun IQ-score laten zien (een significante groei). Ook kinderen met een hoger IQ kunnen zichzelf nog flink verbeteren.


Rekenondersteuning met behulp van het S.M.A.R.T. programma

Het S.M.A.R.T. programma zorgt voor verbetering in rekenvaardigheden. De training verbetert significant de fluid intelligence, dit is het fundamentele menselijk vermogen om patronen te herkennen, te redeneren en te leren. Het S.M.A.R.T. programma bestaat uit een serie puzzeltjes die thuis of op school gedaan kunnen worden. Puzzeltjes die kunnen doorwerken op rekenkundige vaardigheden.


Het S.M.A.R.T. programma voor kinderen met leer- en gedragsproblemen

Het S.M.A.R.T. programma kan ingezet worden bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zodat ze gemakkelijker kennis kunnen onthouden en makkelijker kunnen leren. Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ is een Relationele Vaardigheden training gebaseerd op de "Relational Frame Theorie". De training is uitgetest bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften en heeft laten zien dat deze kinderen kunnen verbeteren in rekenen, verbaal begrip, intelligentie en geheugentaken. We hebben over deze doelgroep een aantal artikelen gepubliceerd. Mail gerust RaiseYourIQ als u een kopie van deze studies wilt ontvangen.


Wat is Game Based Leren?

Game based leren is het aanreiken van onderwijs in de vorm van games. Game based leren kan bijdragen aan een verhoogde motivatie, waardoor men beter een langere training van het redeneervermogen, het geheugen en probleemoplossing kan volhouden. Met behulp van grafieken kan men de vooruitgang volgen. Onze training is een game based leeromgeving die zich richt op het verbeteren van de intellectuele vaardigheden, waardoor informatieverwerking beter verloopt, het leren beter en sneller gaat, niet alleen op school, maar ook in het dagelijkse leven.


Rekenen en taal en het S.M.A.R.T. programma

Het S.M.A.R.T. programma ondersteunt de bouwstenen die nodig zijn om rekenen en taal te ontwikkelen op school. In een onafhankelijke trial die voor RaiseYourIQ werd uitgevoerd, startten 8 kinderen met een gemiddeld IQ van 82, na de training kwamen zij gemiddeld op een IQ van 96 uit. Een andere trial laat zien dat 4 kinderen met een gemiddeld IQ van 105 startten en gemiddeld boven een score van 130 uitkwamen op het eind van de training.


Waarin verschilt deze training van wat een leerkracht in de klas doet?

Tijdens de gebruikelijk ondersteuning in de klas wordt de lesstof nogmaals uitgelegd, maar nu in een lager tempo. Wij doen iets volledig anders. Wij trainen de onderliggende vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren. Hoewel wij vaak terug horen dat na deze training extra ondersteuning op school niet meer nodig is, is deze training niet bedoeld als vervanging van de extra ondersteuning. Ga dan ook gewoon daarmee door als dat wenselijk is.


Kan het S.M.A.R.T. programma mijn kind met leerproblemen helpen?

Zowel kinderen met algemene als met specifieke leerproblemen kunnen veel profiteren van het S.M.A.R.T. programma. Ook kinderen met allerlei ontwikkelingsstoornissen kunnen veel aan de training hebben. het S.M.A.R.T. programma traint algemene onderliggende bouwstenen van intellectuele vaardigheden en van het leren. Het programma past zich aan het begin niveau van de deelnemer aan. Let wel, de training is niet bedoeld als “genezing” van leerproblemen of ontwikkelingsproblemen. Het kan de kinderen die hiermee worstelen wel een flink eind op weg helpen en ondersteunen. Er zijn een paar vuistregels wanneer de training niet zo’n goed idee is. Ten eerste als het kind een mentale leeftijd heeft van lager dan 8 jaar, of als een kind niet in staat is om tenminste 15 minuten achter elkaar aan de computer te werken. In die gevallen is het doen van het S.M.A.R.T. programma geen goed idee.Vraag bij een gecertificeerd S.M.A.R.T. Coach of uw kind in aanmerking komt voor het S.M.A.R.T. programma. Een coach vindt u op onze website of op lerendbrein.nl