FAQ

Het S.M.A.R.T. programma Vragen


Is het S.M.A.R.T. programma alleen bedoeld om op IQ tests beter te kunnen scoren?

Nee!Het S.M.A.R.T. programma is opgezet om u of uw kind de basisvaardigheden te geven om beter te kunnen leren voor school, werk of vrije tijd. Niets in het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ lijkt op onderdelen van een IQ test. In plaats daarvan richten we ons op het trainen van relationele vaardigheden om intelligenter te kunnen nadenken. Echter, we zien wel drastische verbeteringen in de IQ-scores bij onze gebruikers. Dit komt omdat ze na de training beter in staat zijn om complexe vraagstukken sneller en beter op te lossen.


Hoe lang doe je over de gehele training?

Traint u drie tot vier keer per week dan is de cursus in acht tot twaalf weken af te ronden. Kiest u voor een lagere frequentie dan zult u ergens tussen de drie en zes maanden uitkomen. U moet het zien als het aanleren van een schoolse vaardigheid. Dat gaat vaak ook niet in enkele weken, maar vraagt eerder enkele maanden. In Nederland wordt de training bij kinderen vaak gecombineerd met begeleiding op een bepaald leergebied. Bij kinderen zien we dan ook vaak trajecten van enkele maanden.


Welke intellectuele vaardigheden verbeteren door het S.M.A.R.T. programma?

Het S.M.A.R.T. programma leert basale cognitieve vaardigheden die het geheugen zullen verbeteren en de intellectuele capaciteit vergroten, tevens worden vaardigheden beter op het vlak van: - Toepassen van de woordenschat- Begrip van woordbetekenissen - Snappen van basale en complexe logica- Informatie kunnen onthouden- Getallen snappen en gebruiken bij rekenen en wiskunde


Leer ik ook Rekenen en Lezen tijdens de training?

Nee! het S.M.A.R.T. programma is een training in probleem leren oplossen aan de hand van een reeks opgaven die kort en logisch zijn. Wat S.M.A.R.T. u leert is helder en logisch na te denken. Onze probleemoplossing training bestaat uit een serie van oefeningen met korte en logische problemen. S.M.A.R.T. leert deze problemen op te lossen en logisch en helder na te denken. U leert dus geen vak als Rekenen of Taal. De S.M.A.R.T. training leert u juist de voorwaarden om makkelijker te leren en makkelijker zaken te begrijpen.


Wat zijn de S.M.A.R.T Oefeningen?

De oefeningen van het S.M.A.R.T. programma zijn ontworpen om het vermogen van je brein om sneller en gemakkelijker te leren, te verbeteren. De oefeningen lijken op het soort oefenen dat je op school doet of tijdens een cursus. Hierbij moet je wat je leert regelmatig herhalen. Het unieke van een oefening is dat hiermee een zwakke plek van het brein wordt getraind, waarbij het brein wordt uitgedaagd om geleidelijk aan steeds complexere en moeilijkere taken te kunnen verwerken. We geven onderstaand een voorbeeld van een oefening: B is meer dan C, A is meer dan B en D is minder dan C, vraag: is D meer dan A?


Gratis S.M.A.R.T. programma?

De kennismaking met onze training is volledig gratis en u kunt er op twee manieren mee aan de slag. De eerste is dat u zich gratis aanmeldt op onze site. We vragen alleen een e-mailadres, geen creditcardgegevens of andere zaken. U kunt dan 15 gratis sessies doen (3 dagen), inclusief een gratis S.M.A.R.T.-IQ bepaling. De meeste gebruikers kunnen na 15 proefsessies prima bepalen of ze door zouden willen gaan met de training. De voortzetting van de training vindt plaats onder deskundige begeleiding van een Coach. Via onze site kunt u zelf een Coach kiezen.


Kan het S.M.A.R.T. programma Ouderen helpen?

Gepubliceerde onderzoeken hebben laten zien dat ook op hoge leeftijd het brein nog heel goed te trainen is en dat het brein ook dan nog in staat is tot aanmaak van nieuwe verbindingen als gevolg van training. Het S.M.A.R.T. programma kan ook ondersteuning bieden aan mensen met beginnende Alzheimer om hun cognitieve functies net wat langer te behouden. Het trainen van het brein op een diep onderliggend niveau werkt door op ongetrainde gebieden, waardoor ouderen makkelijker nieuwe informatie kunnen opnemen en verwerken. Op dit moment worden de gegevens geanalyseerd van een eerste studie bij beginnende Alzheimer patiënten. Als de resultaten bekend zijn worden deze op de site gepubliceerd.


Kan ik mijn intelligentie verbeteren of trainen?

De deelnemers die het S.M.A.R.T. programma hebben afgerond, lieten een verbetering zien van 10 punten op zowel standaard IQ testen als IQ inschattingen. Het principe en de wetenschap achter RaiseYourIQ is gericht op leren hoe makkelijker te leren. Belangrijke schoolse taken als rekenen, kunnen redeneren en tekstbegrip zullen makkelijker worden. Het bewijs wordt geleverd door de gratis voor- en nameting van het S.M.A.R.T.-IQ dat inbegrepen is in onze training.


Hoe werkt het S.M.A.R.T. programma?

Ons S.M.A.R.T. programma vergroot de intellectuele vaardigheden en andere cognitieve vaardigheden. Wat ons programma onderscheidt, is onze wetenschappelijke studies naar welke taken je moet gebruiken in een training om effect te krijgen dat ook nog eens doorwerkt op het algehele breinfunctioneren en intellectuele vaardigheden. Onderzoek op het vlak van de Relational Frame Theory (Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001) heeft aangetoond dat inzicht in relaties zoals ‘meer dan’, ‘minder dan’, ‘tegenovergesteld aan’, ‘hetzelfde als’, ‘voor en na’, en ‘hier en daar’, cruciaal is voor het intellectuele functioneren op alle denkbare gebieden. Sterker nog, we kunnen intelligentie eenvoudig uitdrukken in Relationele Vaardigheden. Het RaiseYourIQ S.M.A.R.T. programma is op te vatten als een cursus gericht op het aanleren van cruciale Relationele Vaardigheden, zodat taken die intelligentie vergen gemakkelijker verlopen, het leren gemakkelijker en sneller verloopt, nieuwe informatie sneller opgepikt wordt en het brein sneller en helderder kan denken.


Wat zijn de S.M.A.R.T. traininggames?

Onze S.M.A.R.T. games zijn een onderwijsmethodiek die de game-vorm gebruiken om het IQ of de intellectuele vaardigheden van kinderen en volwassenen te verbeteren. Het ziet er uit als een game, maar het is gebaseerd op jarenlang onderzoek waarbij psychologische en onderwijskundige principes vertaald zijn in een methode om het brein sneller en beter te laten leren. RaiseYourIQ ziet de games als een onderwijskundige tool en niet zozeer als amusement. De games van het S.M.A.R.T. programma games zijn gebaseerd op het bewijs dat een verrijkte omgeving stimulerend is voor het brein. Onze games bestaan uit vragen, oefeningen en puzzeltjes met een sterk mentaal stimulerend effect. In 8-12 weken zal verbetering van de intellectuele vaardigheden het resultaat zijn.


Wat zijn brein‘teasers’?

Onze Brein’teasers’ zijn een serie vragen en puzzeltjes die het brein uitdagen en stimuleren. Hoewel ze er vaak uit zien als leuk is het een serieuze aangelegenheid. Ze zijn vaak pittig om te doen, maar ze verbeteren wel een aantal cognitieve vaardigheden en het denkvermogen. In ons S.M.A.R.T. programma kunt u desgewenst aanvullend een aantal van dit soort oefeningen doen.


Wat is Dual N-Back?

Dual N-Back is een oefening die de gebruiker stimuleert om zich beter te concentreren. Bij onze N-Back training verschijnt er 1 item op een paneel en verdwijnt dan vervolgens. Daarna komt er een nieuw item. Dat kan op dezelfde plaats zijn, dat kan ook op een andere plaats zijn. Ook deze verdwijnt weer en zo verder. 1-N betekent dat je moet onthouden waar het laatst getoonde item stond, 2-N betekent dat je de positie van het item dat 2 beurten terug was verschenen moet onthouden. Hoe zwaarder of hoger we de N maken, des te pittiger de training wordt. Je moet dan namelijk van meer items de positie onthouden. De N-back taak wordt in vele studies gebruikt om het (werk-) geheugen te testen. Een N-back training is in verschillende studies onderzocht en laat meetbare effecten op het geheugen zien. Wij van RaiseYourIQ zijn van mening dat deze training wel nog beter onderzocht moet worden, maar we willen u de training ook weer niet onthouden. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om gratis een aanvullende N-Back training te doen bij het S.M.A.R.T. programma.


Kan ik mijn intellectuele vaardigheden verbeteren met games?

Aan de hand van standaard IQ testen hebben we in onderzoek gevonden dat we de intellectuele vaardigheden kunnen verbeteren bij kinderen en volwassenen met behulp van ons S.M.A.R.T. programma. Alle oefening trainen de bouwstenen van onze intellectuele vaardigheden: verbaal begrip, perceptuele organisatie, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Een verbetering op intellectuele vaardigheden is een verbetering in inzicht, vandaar dat de resultaten blijvender zijn.


Breinspelletjes versus het S.M.A.R.T. programma

Breinspelletjes zijn gemaakt voor de lol, terwijl het S.M.A.R.T. programma gebouwd is met het doel de intellectuele vaardigheden echt te verbeteren. Hoewel we de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van onze gratis aanvullende trainingsoefeiningen ligt onze focus toch echt op het verbeteren van de intellectuele vaardigheden op basis van de wetenschap en onderzoek. We zijn allen zeer gepassioneerd over ons vakgebied en willen graag een bijdrage leveren aan de gezondheid en fitheid van ons brein, zodat het leven een stuk aangenamer wordt. U kunt vandaag nog een gratis proefversie starten van ons S.M.A.R.T. programma. Bevalt het u, dan kunt u een erkende Coach inschakelen. Dit gaat eenvoudig door in uw eigen account in het menu rechts te klikken op 'Benader Coach'.


Definitie van Cognitieve Vaardigheden

Met Cognitieve Vaardigheden bedoelen we de mogelijkheid van ons brein om informatie die van belang is bij het leren, werken en dagelijkse leven te verwerken. We verwijzen dan vaak naar functies als: geheugen, nieuwe informatie kunnen verwerken, tekstbegrip, verwerkingssnelheid, aandacht en concentratie. Op school leren we veel, maar een specifieke training op het aanleren van Relationele Vaardigheden ontbreekt daar. Vandaar dat het zeer waardevol kan zijn om een aanvullende S.M.A.R.T. programma te doen.


Hoe maak je het brein sterker?

Iedereen kan werken aan de kracht van het brein. We weten uit talloze onderzoeken dat serieuze training (dus niet alleen maar af en toe een spelletje doen) het brein sterker kan maken, en de intellectuele vaardigheden kan vergroten. Ook het vertragen van cognitieve achteruitgang bij de oudere mens is door intensieve training mogelijk. Wij van RaiseYourIQ bieden dergelijke trainingen.


Gratis S.M.A.R.T. Games

RaiseYourIQ biedt tevens een viertal gratis S.M.A.R.T. games aan: “Brein Snelheid”, “Brein Behendigheid”, Brein Geheugen” en “N-Back”. Deze zijn door onze eigen psychologen ontwikkeld, waarbij ze gebruik maakten van dezelfde basis als de Relationele Vaardigheden training. “Brein Snelheid” is ontwikkeld om het tempo waarop het brein logisch kan redeneren en verbanden kan zien op te krikken. “Brein Behendigheid” richt zich op het vergroten van het werken met meerdere taken, de verbetering van de concentratie en de afleidbaarheid. “Brein Geheugen” versterkt het geheugen, waardoor namen, getallen, data, gezichten beter onthouden worden, zowel op school als in het werk. "N-Back" is een eenvoudige doch effectieve training van het werkgeheugen.


Hoe wordt het IQ gemeten?

Het IQ wordt gemeten met gebruik van een schaal van 1 tot ver boven de 100. Een IQ-score onder de 70 wordt gezien als beperkte intellectuele vaardigheden. Een IQ-score van 110 of daarboven wordt gezien als een bovengemiddelde intelligentie. Nog hogere scores vallen dan onder de noemer hoogbegaafd. Veel psychologen vinden dat een IQ-score een zeer beperkt beeld geeft van iemands cognitieve vaardigheden. Men krijgt een veel genuanceerder beeld als men ook het werkgeheugen, het verbaal begrip, het perceptuele redeneervermogen en de verwerkingssnelheid in de beoordeling betrekt.


Kan ik mijn intellectuele vaardigheden vergroten?

De intellectuele vaardigheden liggen niet vast voor de rest van je leven. Iedereen, ongeacht leeftijd of startniveau, kan deze vaardigheden verbeteren door de training. Door te werken aan de kwaliteit van het geheugen, de verwerkingssnelheid, probleemoplossingsvaardigheden en redeneervaardigheden met behulp van onze Relationele Vaardigheden Training bereiken we een hoger niveau in intellectuele vaardigheden bij onze deelnemers. Deze vaardigheden en de vaardigheden om te kunnen lezen en begrijpen noemen we de crystallized intelligence. Ons onderzoek laat zien dat het mogelijk is, ook op latere leeftijd en ook bij lagere startscores, dit te trainen.


Waarom moet ik enkele profielvragen beantwoorden?

Deze vragen zijn nodig om de training optimaal bij uw situatie te laten aansluiten. Het S.M.A.R.T. programma is maatwerk. Hoe beter we de training op u kunnen afstemmen, des te beter we dat maatwerk kunnen leveren. Uw profiel kunt u wijzigen middels het drop down menu (onder de Account link op de RaiseYourIQ home page).


Heeft mijn hoogbegaafde kind wel iets aan S.M.A.R.T.?

Begaafde kinderen kunnen net zozeer in ons onderwijs worstelen als kinderen met een gemiddeld of een lager IQ. Ons onderwijs richt zich doorgaans op de mainstream van kinderen. Ook al heeft een begaafd kind een hoog IQ, dan nog kan het worstelen met verwerkingssnelheid, volgehouden aandacht of het organiseren van alle kennis. Vaak weten ze wel het antwoord, maar zijn ze de weg naar het antwoord vergeten, of ze slaan stappen over.Het S.M.A.R.T. programma leert hen langer, nauwkeuriger en sneller te werken.


Waarom zou ik mijn intelligentie of IQ-score willen verbeteren?

Intelligentie kun je opvatten als het vermogen om te leren, te begrijpen, te kunnen oordelen of meningen te ontwikkelen. Intelligent zijn, betekent dat je de vaardigheid hebt om kennis te verwerven en te gebruiken en je aan te passen aan de wereld. Een IQ-score is eenvoudigweg een maat om de resultaten van een intelligentietest uit te drukken. Meer specifiek, in de score drukken we de verhouding uit tussen iemands mentale leeftijd en de kalenderleeftijd. Er zijn verschillende soorten intelligentie, maar alleen de standard IQ-score voorspelt het succes op school en werk. Mensen met een hogere IQ-score volgen langer onderwijs en komen in hogere beroepen. Uit recent onderzoek bleek ook dat mensen met een hoger IQ gemiddeld gelukkiger en gezonder zijn. Een hoger IQ behalen door een training is dus niet een doel op zich, maar helpt je effectiever te zijn bij uitdagingen op school en werk en bij het hanteren van veel voorkomende besluiten en problemen in het dagelijkse leven.


Is intelligentie eigenlijk wel te trainen?

Wij zijn opgeleid met het idee dat de intellectuele vaardigheden niet te trainen zijn en dat het IQ een leven lang vastligt. Echter onderzoek naar Relationele Vaardigheden heeft ons duidelijk gemaakt dat het wel degelijk te trainen is. Het heeft echter nog even geduurd voordat duidelijk werd hoe dit dan het beste te doen. Inmiddels weten we uit verschillende onderzoeken dat we een goede manier hebben gevonden en dat deze manier echt de intellectuele vaardigheden verbetert. Autoriteiten op dit vlak, zoals Professor Robert Sternberg, beamen dat ook. Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ is ontwikkeld door leiders in het veld van de onderwijskunde en psychologie: Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy. Op basis van meer dan 10 jaar universitair onderzoek hebben zij deze training ontwikkeld. Tientallen studies hebben het verband aangetoond tussen een IQ-score en iemands Relationele Vaardigheden. Weer andere studies hebben ons geleerd hoe we het beste deze Relationele Vaardigheden kunnen bijbrengen. Gepubliceerd onderzoek heeft verder laten zien dat een training in Relationele Vaardigheden zoals het S.M.A.R.T. programma leidt tot significante verbetering in een IQ score (minstens 10 punten, met een gemiddelde van 23 punten). Dit soort van verbeteringen komen neer op een verbetering van traag lerend naar normaal lerend, of van normaal lerend naar bovengemiddeld lerend.


Hoe kan ik contact opnemen met RaiseYourIQ?

Als u onvoldoende antwoord krijgt bij FAQ dan kunt u het beste de vraag aan uw gecertificeerde coach stellen.