FAQ

Het S.M.A.R.T. programma Startershandleiding


Het S.M.A.R.T. programma traint relationele vaardigheden. Wat is dat?

Relationele vaardigheden heb je nodig bij het begrijpen van relaties tussen dingen in de wereld. Het begrijpen van de relatie tussen neven en nichten of snappen dat een groep planten tot dezelfde groep behoort (bijvoorbeeld: bloemen), of snappen dat een poedel een type hond is, maar een hond geen type poedel zijn voorbeelden van basale relationele vaardigheden. Maar relaties kunnen natuurlijk ook veel complexer zijn. Zo zijn voor complexe wiskunde, lezen en spreken meer geavanceerde relationele vaardigheden nodig. Het S.M.A.R.T. programma leert je een hele reeks aan basale relationele vaardigheden en brengt je relationele vaardigheden op een expert niveau, zodat alle taken die iets van je intellect vragen, gemakkelijker zullen verlopen. Het S.M.A.R.T. programma zorgt dat je sneller wordt en makkelijker kunt leren, je zult sneller informatie snappen en het helpt je helderder te denken.


Waarom is het S.M.A.R.T. programma anders dan andere programma's?

S.M.A.R.T. is anders dan welke andere vorm van brein training, en wij van LerendBrein en RaiseYourIQ gebruiken dan ook liever de term “Training van intellectuele vaardigheden” of een gedragstherapeutisch trainingstraject. Het S.M.A.R.T. programma is ontwikkeld door vooraanstaande onderwijskundigen en psychologen. Het S.M.A.R.T. programma is anders dan een werkgeheugentraining, noch is het een cursus om IQ testen te leren maken. In plaats daarvan leert het S.M.A.R.T. programma je fundamentele cognitieve vaardigheden die je nodig hebt om op school en werk optimaal te kunnen functioneren. Het S.M.A.R.T. programma verbetert het hele palet aan intellectuele vaardigheden. Sommige Training "games" richten zich uitsluitend op werkgeheugen, Het S.M.A.R.T. programma richt zich op de vier basiscomponenten van intellectuele vaardigheden:(1). Verbaal Begrip – verbetering van het vermogen goed te luisteren en kunnen redeneren met verworven kennis (2). Perceptueel Redeneren - verbetering van het vermogen om een probleem te analyseren, gedachten te kunnen ordenen, oplossingen te bedenken en deze uit te testen. (3). Verwerkingssnelheid – vergroten van de aandacht om informatie snel te kunnen scannen, te verwerken en visueel te ordenen.(4). Werkgeheugen – vergroten van het vermogen om de aandacht te richten nieuwe en oude informatie te combineren en vast te houden.


Wat houdt de training in?

Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ is verdeeld in verschillende levels of niveaus met groepen van vragen. Het programma leert de gebruiker om groepen van logische vragen goed te beantwoorden. Eerst krijgt de gebruiker nog feedback en verderop in het programma worden de vraagstukken opgelost zonder verdere hulp. Per vraagstuk krijgt de gebruiker 30 seconden de tijd om te antwoorden, waarna feedback volgt of het antwoord juist was of niet. Alle vragen dienen door de gebruiker zelf te worden gedaan. Als alle vragen van een level goed worden beantwoord, gaat men naar het volgende level. Zo gaat u naar een steeds hoger level en verzamelt u punten. Ook kunt u bonuspunten verdienen als u eerdere levels nog eens doet, hoe vaker u dit doet des te slimmer wordt uw brein. De duur van de cursus overlegt u met uw Coach. U kunt namelijk zelf de beginmeting en de cursus starten, maar na dit begin kunt u alleen verder gaan onder begeleiding. In Nederland zijn een toenemend aantal S.M.A.R.T. Training Coaches die u verschillende begeleidings-pakketten kunnen bieden, afhankelijk van uw wensen en situatie. Traint u drie tot vier keer per week dan is de training in acht tot twaalf weken af te ronden. Kinderen doen er vaak langer over.Kiest u voor een lagere frequentie dan zult u ergens tussen de drie en zes maanden uitkomen.


Is het S.M.A.R.T. programma voor Kinderen en Volwassenen hetzelfde?

De methode van trainen is hetzelfde voor S.M.A.R.T. Kids en S.M.A.R.T. Volwassenen. Echter de S.M.A.R.T. Kids maakt gebruik van andere achtergronden, poppetjes en figuren om de training aantrekkelijker te maken voor kinderen. Of je nu jong of oud bent, traint voor school, het dagelijkse leven of je werk, de training neemt voor iedereen 10-12 weken in beslag, of langer, tot 6 maanden, als u in een lagere frequentie traint.


Kan ik het S.M.A.R.T. programma op mijn iPad doen?

Jazeker. De RaiseYourIQ. Nl site is gereed voor het werken met de iPad en andere mobiele apparaten. Het programma werkt zonder een app en draait prima op browsers als Safari, Chrome, Explorer en Firefox. Ongeacht uw apparaat of besturingssysteem wordt alle data van uw training in uw account bewaard.


Brein Fitness

De sleutel tot een fitter brein ligt in het systematisch uitdagen van je brein, een paar keer per week, voor een periode van 12-16 weken. Doe je de training op deze manier, dan wordt je brein geleidelijk aan steeds fitter, maar zoals met elke training duurt het een periode voordat het effect echt zichtbaar wordt. Maar dan zijn de effecten ook echt relevante effecten die doorwerken op school, werk en het dagelijks leven. Denk daarbij aan kunnen redeneren, geheugen en concentratievermogen.


N-Back Training

Dual N-Back is een oefening die de gebruiker stimuleert om zich beter te concentreren. Bij onze N-Back training verschijnt er 1 item op een paneel en verdwijnt dan vervolgens. Daarna komt er een nieuw item. Dat kan op dezelfde plaats zijn, dat kan ook op een andere plaats zijn. Ook deze verdwijnt weer en zo verder. 1-N betekent dat je moet onthouden waar het laatst getoonde item stond, 2-N betekent dat je de positie van het item dat 2 beurten terug was verschenen moet onthouden. Hoe zwaarder of hoger we de N maken, des te pittiger de training wordt. Je moet dan namelijk van meer items de positie onthouden. De N-back taak wordt in vele studies gebruikt om het (werk-) geheugen te testen. Een N-back training is in verschillende studies onderzocht en laat meetbare effecten op het geheugen zien. Wij van RaiseYourIQ zijn van mening dat deze training wel nog beter onderzocht moet worden, maar we willen u de training ook weer niet onthouden. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om gratis een aanvullende N-Back training te doen bij het S.M.A.R.T. programma.


Intellectuele Vaardigheden

Intellectuele vaardigheden training grijpt aan op het redeneren, analytisch vermogen, op verwerking van informatie en probleemoplossing. Het trainen van deze vaardigheden is cruciaal omdat deze vaardigheden nodig zijn bij veel taken op school, op het werk of in het dagelijkse leven. Vandaar dat er psychologen zijn die intellectuele vaardigheden omschrijven als het gedrag dat nodig is om op school, werk of dagelijkse leven goed te kunnen functioneren.


Breinoefeningen en Cognitieve Vaardigheden training

Breinoefeningen en de training van cognitieve vaardigheden vormen de kern van het S.M.A.R.T. programma. De trainingsprogramma bestaat uit meer dan 70 modules met verschillende oefeningen die gaandeweg steeds moeilijker worden. Deze oefeningen zijn gericht op het verbeteren van cognitieve vaardigheden als verbaal begrip redeneren, verwerkingssnelheid, werkgeheugen en lange termijn geheugen. IQ testen en schoolresultaten laten zien dat onze training het brein sneller en slimmer maakt, waardoor het niet zo hard hoeft te werken, sneller informatie kan opslaan en automatiseren.


Intellectuele Ontwikkeling op weg helpen

Intellectuele en cognitieve ontwikkeling houdt niet op na de kindertijd, maar gaat door gedurende de gehele levensloop. RaiseYourIQ heeft het S.M.A.R.T. programma ontwikkeld om mensen te helpen hun intellectuele vaardigheden te verbeteren, hun redeneervaardigheden te verbeteren en er aldus voor te zorgen dat ze bij taken op school, werk of dagelijkse leven, beter kunnen functioneren.


Wat is IQ?

IQ staat voor "Intelligentie Quotiënt". IQ heeft betrekking op de score die een persoon behaalt op een gestandaardiseerde IQ test, zoals afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog, bedoeld om iemands intelligentieniveau te bepalen. Een IQ uitslag moet altijd beoordeeld worden in het kader van een breder onderzoek om de betekenis van de score goed te kunnen interpreteren. De meest gebruikte IQ test is de WISC (kinderen) of de WAIS (volwassenen). Een IQ-score wordt vaak gebruikt op scholen om te kunnen voorspellen hoe iemand zal gaan presteren op school, of hoe iemand zal gaan presteren op het werk.


S.M.A.R.T. fitness oefeningen

Onze S.M.A.R.T. fitness oefeningen trainen intellectuele vaardigheden. “ Breingeheugen” traint daarnaast ook nog het geheugen. Gedurende de training zullen iemands intellectuele vaardigheden, de verwerkingssnelheid geleidelijk aan toenemen. U kunt dit toetsen door middel van de voor- en de nameting.


Concentratie en Focus verbeteren

Het S.M.A.R.T. programma verbetert de concentratie, de focus en het geheugen. Bij RaiseYourIQ zien we het verbeteren van deze zaken als het leren van een vaardigheid dat oefening vereist, of het nu gaat om school, werk of ADHD. Met de RaiseYourIQ S.M.A.R.T. oefeningen als "Brein Snelheid" en "Brein Geheugen" zal een merkbaar resultaat na 4-8 weken training kunnen worden behaald. Het brein leert om afleidingen te weerstaan, de concentratie en focus te versterken en overzicht over informatie te krijgen. Na de training is het brein productiever. Vraag uw coach welke oefeningen u na of naast de eerste 55 levels het beste, hoeveel keer per week, kan doen.


Verbetering van de IQ Test Score

Verbetering in IQ score zoals vastgesteld door een standaard IQ test is een van de maten om het succes van het S.M.A.R.T. programma te valideren. De meeste deelnemers verbeteren 20-30 punten, maar ook verbeteringen van 40 punten komen regelmatig voor na volledige afronding van het S.M.A.R.T. programma. Deze verbetering vraagt geduld en oefening op regelmatige basis gedurende 3-4 maanden. IQ test scores spelen nog steeds een hele belangrijke rol in schooladvies of werkadviezen. Ook zien we sterke verbeteringen in zaken als (werk-)geheugen, verwerkingssnelheid, verbaal begrip en perceptuele organisatie.


Welke leeftijdsgroep heeft iets aan het S.M.A.R.T. programma?

RaiseYourIQ adviseert een mentale leeftijd van 8 jaar aan te houden als ondergrens. Er is eigenlijk geen bovengrens aan te geven. Zowel jong als oud kan baat hebben bij de training.


Kan ik de training gratis uitproberen?

Jazeker. U kunt 3 dagen een proeftraining doen, inclusief een gratis S.M.A.R.T.-IQ-bepaling. Inschrijven kan eigenlijk niet eenvoudiger. Klik op “Start Gratis” knop, of op "Inschrijven" en vul enkele gegevens in en begin met de probeerversie. Bent u tevreden en zou u verder willen trainen dan kunt u in uw account een Coach benaderen. Volledig zelfstandig, zonder Coach, de training doen, is niet mogelijk.