FAQ

S.M.A.R.T. Tips


Het afronden van het S.M.A.R.T. programma

Het S.M.A.R.T. programma wordt idealiter in drie tot zes maanden afgerond. Hoewel we ‘gamification’ gebruiken om de ervaring van leren zo prettig mogelijk te laten verlopen, zal de training toch enige ondersteuning vragen. In Nederland zijn een toenemend aantal S.M.A.R.T. Training Coaches die opgeleid zijn door LerendBrein die u verschillende begeleidings-pakketten kunnen bieden afhankelijk van uw wensen en situatie. Het programma heeft een meting in het begin, voortgangsmetingen en metingen aan het eind. Ons doel is dat iedere gebruiker de training afrondt, zijn niveau van intellectuele vaardigheden omhoog brengt en deze nieuwe staat van breinfitheid kan gaan gebruiken in het dagelijkse leven, het zij op academisch niveau, op school, in het werk of gewoon voor het eigen plezier.


Verbetering van het Geheugen

Verbeter naast uw intellectuele vaardigheden ook het geheugen en de verwerkingssnelheid door uw brein op cursus te sturen. Verbeter het geheugen dat je nodig hebt bij het onthouden van wie, wat, waar en wanneer. De S.M.A.R.T. training werkt door op het korte termijn-, het lange termijn-, en het werkgeheugen. Ons onderzoek laat zien dat hoewel het geheugen en de intellectuele vaardigheden trainbaar zijn, er altijd weer een teruggang is bij het ouder worden. Deze achteruitgang kunnen we vertragen door onze hersenen scherp te houden. Lezen/Puzzelen helpen daarbij maar het S.M.A.R.T. programma is helemaal een uitstekende manier om dit te bereiken. Waarom zou u niet uw brein willen uitdagen en verbeteren, gebruikmakend van onze door onderwijskundigen en psychologen ontwikkelde en onderzochte methode?


Het trainen van Cognitieve Vaardigheden

De beste insteek om deze vaardigheden te trainen is dat je je richt op Relationele Vaardigheden en het Werkgeheugen. Dit laatste kan met andere trainingsprogramma’s gedaan worden, maar we bieden ook de mogelijkheid om een gratis N-Back werkgeheugentraining te doen. Werkgeheugen is een zeer centrale functie van ons brein die ten grondslag ligt aan redeneren, verbaal begrip, probleem oplossingen en besluitvorming. RaiseYourIQ biedt dus twee Cognitieve Vaardigheden trainingen - "Relationele Vaardigheden" en "N-Back".


S.M.A.R.T. Tips

Onze training werkt door naar de situatie op school, het werk, maar ook op het persoonlijk welbevinden. Plan de training 3-4 keer per week in (4 keer is echt een hele mooie frequentie). Zorg dat er op een rustige plek getraind kan worden. Combineer de training met dagelijkse puzzeltjes, boeken lezen, sudoko’s, kruiswoordpuzzeltjes. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Wees zeer terughoudend met betrekking tot actie-games. Besteed uw tijd liever aan het S.M.A.R.T. programma en de bijbehorende gratis games die RaiseYourIQ u biedt.


Is het beter om tijdens vakanties te trainen of juist gedurende de periode dat een kind op school zit?

Voor beide opties is iets te zeggen en het zal afhangen van uw eigen voorkeuren en wensen van uw kind waar u op uit zult gaan komen. Trainen tijdens de schoolperiode heeft als voordeel dat het kind direct het geleerde in praktijk kan brengen. Trainen tijdens een vakantie heeft als voordeel dat het brein de tijd heeft om het allemaal in te laten dalen. Mocht uw kind het echt te druk hebben met huiswerk en andere activiteiten, dan kan er voor gekozen worden om alleen in de weekends en de vakanties te trainen. De training duurt dan langer, omdat deze uitgesmeerd wordt, maar de effecten zullen zeker zo goed zijn…en, niet onbelangrijk, met minder stress gepaard gaan.


Hoe vaak moet je trainen voor een goed resultaat?

Iedereen is anders, maar uit onderzoek kunnen we wel enkele richtlijnen geven. Het beste is als men 3-4 maal per week traint, 20-30 minuten per keer en dit 12 tot 16 weken volhoudt. Vaker dan 4 maal per week trainen wordt afgeraden in verband met mogelijke vermoeidheid en verlies van motivatie. In het algemeen geldt dat hoe langer (in weken uitgedrukt) men traint, des te beter de resultaten zullen zijn.


Wat is de beste tijd om deze training te doen?

Er bestaat geen standaard antwoord op deze vraag. Waar je op kunt letten is dat je niet te vermoeid of te druk bent als je er aan begint. Zorg voor een goede planning in je agenda en geef de training daarin een plaats. Kies daarbij een moment waarop er weinig afleiders of stoorzenders zijn.


Mijn kind lijkt niet verder te komen, mag ik hem helpen?

U mag uw kind helpen door aan te moedigen, kleine beloningen te geven na gedane arbeid, maar voordoen of voorzeggen mag echt niet. Die manier van helpen tijdens de training heeft geen zin, uw kind gaat dan vervolgens toch weer vast lopen. Het is een kwestie van geduld en volhouden, maar uiteindelijk komt uw kind verder. De training vraagt een bepaalde mate van volharding en doorzettingsvermogen. Belangrijk is dat men zich probeert in te blijven spannen. Beloningen voor de inzet (niet het resultaat) kunnen het kind gemotiveerd houden. Uw S.M.A.R.T. Coach zal het kind met specifiek aanwijzingen en voorbeelden wel op weg kunnen helpen, zonder dat de werking van het programma in het geding komt.


Mijn kind is niet gemotiveerd om verder te trainen. Wat kan ik doen?

De enige manier om effecten te bereiken met het S.M.A.R.T. programma is dat er gewerkt wordt met inzet. We hebben getracht de training een “game beleving” mee te geven, maar puntje bij paaltje is het geen spelletje maar een vorm van onderwijs of training. Uw S.M.A.R.T. coach kan u begeleiden bij motivatieproblemen van uw kind, vraag er naar!