FAQ

Het RaiseYourIQ S.M.A.R.T. programma


S.M.A.R.T. : Strengthening Mental Abilities with Relational Training

In het Nederlands betekent dit: Het versterken van mentale vaardigheden door relationele training. Het S.M.A.R.T. programma is ontwikkeld door RaiseYourIQ gedurende meer dan 10 jaar van wetenschappelijk onderzoek. De oprichters van RaiseYourIQ; Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy, zijn leiders in het veld van onderwijs en onderzoek naar ‘the Relational Frame Theorie’. Op basis van deze theorie hebben zij studies op verschillende Universiteiten van Europa en de USA opgezet met als oogmerk het verbeteren van het functioneren van de hersenen. De kennis voor de S.M.A.R.T. training hebben ze niet geleend van experts, ze zijn zelf de experts op dit gebied. Het S.M.A.R.T. programma helpt je om een expert te worden in een aantal cruciale vaardigheden, de zogenaamde Relationele Vaardigheden die ten grondslag liggen aan zo’n beetje alles wat je doet in het dagelijkse leven, op school en op het werk, van het nemen van alledaagse beslissingen tot het oplossen van complexe problemen. Het programma werkt als ieder andere leer- of trainingsmethode, het vraagt een paar keer per week een inspanning van 30 minuten. RaiseYourIQ is de enige trainingsorganisatie die een onlinetraining aanbiedt van relationele vaardigheden gebaseerd op uitgeteste en onderzochte methoden van de applied behavior analysis (ABA, de toegepaste gedragsanalyse). Deze technieken en methoden zijn ontwikkeld in een onderzoekstraditie die begonnen is met de nu legendarische psycholoog B.F Skinner. Skinner was geen hersenwetenschapper, maar een expert op het gebied van leren en gedrag. Zijn ideeën hebben geleid tot uiterst succesvolle leermethoden en behandelmethoden voor leer- en gedragsproblemen. Zijn ideeën hebben RaiseYourIQ geholpen om de Relational Frame Theorie te ontwikkelen, waar weer later het S.M.A.R.T. programma uit is ontstaan. Dit maakt het S.M.A.R.T. programma geschikt om voor kinderen en volwassenen, kortom iedereen, die graag hun potentieel aan cognitieve vaardigheden wil vergroten.


Wie zijn de mensen achter RaiseYourIQ?

RaiseYourIQ wordt geleid door haar oprichters: Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy. Beiden zijn psychologen en onderwijsspecialisten en hebben verschillende artikelen gepubliceerd op het vlak van de "Relational Frame Theorie".Om meer te leren over het bedrijf klik hier op: RaiseYourIQ
.Om meer te leren over het onderzoek achter deze training klik hier op: De SMARTtraining Science


Heeft het wel zin om S.M.A.R.T. toe te passen bij kinderen met een hoog IQ?

Ouders van begaafde kinderen stellen ons vaak deze vraag en het antwoord is eenduidig: JA, omdat deze training het IQ van elk kind kan verbeteren. Dit komt omdat er feitelijk geen einde zit aan hoe bedreven iemand kan worden in het hanteren van Relationele Vaardigheden. Zelfs als deze kinderen de hoogste levels halen (er zijn maximaal 70 levels) kunnen ze nog doortrainen. Begaafde kinderen kunnen net zozeer in ons onderwijs worstelen als kinderen met een gemiddeld of een lager IQ. Ons onderwijs richt zich doorgaans op de mainstream van kinderen. Ook al heeft een begaafd kind een hoog IQ, dan nog kan het worstelen met verwerkingssnelheid, volgehouden aandacht of het organiseren van alle kennis. Vaak weten ze wel het antwoord, maar zijn ze de weg naar het antwoord vergeten, of ze slaan stappen over. Ze kunnen proberen om de eerder getrainde levels nu foutloos te herhalen, zodat ze niet alleen slimmer, maar ook nauwkeuriger worden en nog meer leren door te zetten. Deze kinderen kunnen uiteindelijk volwassen niveaus van logisch redeneren en Relationele Vaardigheden bereiken.


Is het S.M.A.R.T. programma geschikt voor volwassenen met een bovengemiddeld of hoog IQ?

Het S.M.A.R.T. programma maakt van de gebruiker een expert op het vlak van logisch redeneren tot een niveau dat flink boven het gemiddelde niveau zal liggen. Deze training kan de intellectuele vaardigheden van iedereen verbeteren. Dit komt omdat er feitelijk geen einde zit aan hoe bedreven iemand kan worden in het hanteren van Relationele Vaardigheden. Zelfs als je de hoogste levels zult halen (er zijn max. 70 levels) kan je door trainen. Je kunt dan proberen om de eerder getrainde levels nu foutloos te herhalen, zodat je niet alleen slimmer, maar ook nauwkeuriger wordt en nog beter leert door te zetten. Ook al is de training helemaal afgerond, men kan altijd nog blijven trainen.


Hoe weet ik of mijn IQ verbeterd is door het S.M.A.R.T. programma ?

Bij het begin van het S.M.A.R.T. programma wordt gevraagd een zogenaamde Relationele Vaardigheden Test te doorlopen. Deze test is ontwikkeld in het laboratorium om een inschatting te kunnen maken van uw intellectuele capaciteiten. De test neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Vanuit uitgebreid onderzoek weten we dat de scores op deze test heel goed correleren met standaard intelligentie testen voor kinderen, volwassenen en ouderen. (Volledige standaard IQ testen mogen en kunnen niet online worden afgenomen vanwege ethische en juridische redenen en ook omdat de betrouwbaarheid van de scores niet goed in te schatten is). Als het S.M.A.R.T. programma is afgerond na een aantal weken (ongeveer 10-12 weken doorgaans) nemen we weer deze test af om de verbetering vast te stellen. Uit ons eigen onderzoek weten we dat voor elke 2% verbetering op de Relationele Vaardigheden Test je ongeveer 1 punt verbetering op een standaard IQ test (die alleen door een erkend psychodiagnosticus afgenomen mag worden) kunt verwachten. Met deze informatie kunnen we u helpen met de inschatting hoeveel uw IQ is gestegen als gevolg van de Training. Nog los van de verbetering in IQ of Relationele Vaardigheden zal het brein volop profiteren van al uw inspanningen die u geleverd heeft tijdens de training. Deze verbeteringen zullen u helpen met alle aspecten van het dagelijkse leven, leren en werken.


Is het S.M.A.R.T. programma een breintraining-app?

Het S.M.A.R.T. programma is veel meer dan een Breintraining app, het is een complete cursus dat aangeboden wordt in de vorm van een game. Het is ontwikkeld door psychologen en onderwijskundigen van de Nationale Universiteit van Ierland (NUIM University), op basis van meer dan 10 jaar zorgvuldig onderzoek, uitproberen, testen en verbeteren. Detraining is opgebouwd uit modules die elk weer uit uitdagende oefeningen bestaan die gaandeweg steeds moeilijker worden. De training heeft een probeerversie en een S.M.A.R.T.-IQ bepaling die gratis zijn. Wilt u daarna verder gaan met de cursus dan dient u een coach in te schakelen, u kunt deze vinden op onze site.


S.M.A.R.T-IQ Test

De S.M.A.R.T.-IQ test is gratis. Het is een door Psychologen wetenschappelijk ontwikkelde IQ test. De volledige IQ test bestaat uit 55 vragen en levert u een vrij nauwkeurig beeld van het IQ. Het rapport dat u ontvangt geeft een score waarin de verwerkingssnelheid en de Relationele Vaardigheden zijn verwerkt. Tijdens de training doorloopt u maximaal 70 levels en tussendoor kunt u meermalen een IQ bepaling doen met ons programma, zodat u een goed beeld krijgt van uw werkelijke vooruitgang in het IQ.


Games voor een hogere intellectuele vaardigheden?

U kunt uw fluid intelligentie en cognitieve functies verbeteren aan de hand van een aantal oefening die een scala aan intellectuele vaardigheden trainen. De games beslaan 70 levels verdeeld over verschillende modules. Elke module richt zich op een specifiek cognitieve functie en wordt geleidelijk aan steeds moeilijker. Naast de basistraining zijn er aanvullende games die vrijkomen als men alle levels heeft doorlopen. Hiermee kan men nog eens extra het geheugen of de snelheid trainen. Daarnaast is er de mogelijkheid een N-back training te doen, of jezelf te oefenen in het snel kunnen wisselen van de ene soort oefeningen naar de andere soort oefening. Met dit totaal zult u het brein functioneren sterk verbeteren en een grote vooruitgang in uw intellectuele vaardigheden bemerken.


Geestelijk Welzijn en het S.M.A.R.T. programma

Geestelijk welzijn en mindfulness zijn te verbeteren middels een het S.M.A.R.T. programma. De training geeft verbetering in leervaardigheden, probleemoplossend vermogen, werkgeheugen en fluid intelligence. Het S.M.A.R.T. programma draagt bij aan het welzijn doordat het volledige potentieel van een persoon tot zijn beschikking komt, het leren gaat makkelijker en de resultaten op school en op het werk worden beter.


Wat is de S.M.A.R.T. software?

De S.M.A.R.T. software van RaiseYourIQ is gebaseerd op zeer solide leerprincipes die de basis vormen van de intellectuele ontwikkeling voor een breed scala aan vaardigheden (redeneren, probleemoplossen, lezen, rekenen). De meest basale bouwstenen die aan de intellectuele ontwikkeling ten grondslag liggen, zijn de zogenaamde Relationele Vaardigheden. Onze hoofdonderzoekers (Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy) speelden een belangrijke rol in de ontdekking van het belang van deze vaardigheden voor de intelligentie. Vervolgens hebben zij het S.M.A.R.T. programma ontwikkeld om deelnemers deze vaardigheden te leren. Tientallen studies van verschillende universiteiten komen tot dezelfde conclusie: voor een goede intelligentie zijn de Relationele Vaardigheden cruciaal. Inmiddels heeft RaiseYourIQ een aantal studies uitgevoerd waarin is aangetoond dat de het S.M.A.R.T. programma ook daadwerkelijk leidt tot een hogere intellectuele vaardigheden.


Waarom werkt het S.M.A.R.T. programma?

Wij zijn opgeleid met het idee dat de intellectuele vaardigheden niet te trainen zijn en dat het IQ een leven lang vastligt. Echter onderzoek naar Relationele Vaardigheden heeft ons duidelijk gemaakt dat het wel degelijk te trainen is. Het heeft echter nog even geduurd voordat duidelijk werd hoe dit dan het beste te doen. Inmiddels weten we uit verschillende onderzoeken dat we een goede manier hebben gevonden en dat deze manier echt de intellectuele vaardigheden verbetert. Autoriteiten op dit vlak, zoals Professor Robert Sternberg, beamen dat ook. Het S.M.A.R.T. programma van RaiseYourIQ is ontwikkeld door leiders in het veld van de onderwijskunde en psychologie: Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy. Op basis van meer dan 10 jaar universitair onderzoek hebben zij deze training ontwikkeld. Tientallen studies hebben het verband aangetoond tussen een IQ-score en iemands Relationele Vaardigheden. Weer andere studies hebben ons geleerd hoe we het beste deze Relationele Vaardigheden kunnen bijbrengen. Gepubliceerd onderzoek heeft verder laten zien dat een training in Relationele Vaardigheden zoals het S.M.A.R.T. programma leidt tot significante verbetering in een IQ score (minstens 10 punten, met een gemiddelde van 23 punten). Dit soort van verbeteringen komen neer op een verbetering van traag lerend naar normaal lerend, of van normaal lerend naar bovengemiddeld lerend.