FAQ

Waarom zou ik mijn intelligentie of IQ-score willen verbeteren?

Last updated: 16 Mar, 2017


Intelligentie kun je opvatten als het vermogen om te leren, te begrijpen, te kunnen oordelen of meningen te ontwikkelen. Intelligent zijn, betekent dat je de vaardigheid hebt om kennis te verwerven en te gebruiken en je aan te passen aan de wereld. Een IQ-score is eenvoudigweg een maat om de resultaten van een intelligentietest uit te drukken. Meer specifiek, in de score drukken we de verhouding uit tussen iemands mentale leeftijd en de kalenderleeftijd. Er zijn verschillende soorten intelligentie, maar alleen de standard IQ-score voorspelt het succes op school en werk. Mensen met een hogere IQ-score volgen langer onderwijs en komen in hogere beroepen. Uit recent onderzoek bleek ook dat mensen met een hoger IQ gemiddeld gelukkiger en gezonder zijn. Een hoger IQ behalen door een training is dus niet een doel op zich, maar helpt je effectiever te zijn bij uitdagingen op school en werk en bij het hanteren van veel voorkomende besluiten en problemen in het dagelijkse leven.
Back to FAQs