FAQ

Heeft mijn hoogbegaafde kind wel iets aan S.M.A.R.T.?

Last updated: 01 Sep, 2017


Begaafde kinderen kunnen net zozeer in ons onderwijs worstelen als kinderen met een gemiddeld of een lager IQ. Ons onderwijs richt zich doorgaans op de mainstream van kinderen. Ook al heeft een begaafd kind een hoog IQ, dan nog kan het worstelen met verwerkingssnelheid, volgehouden aandacht of het organiseren van alle kennis. Vaak weten ze wel het antwoord, maar zijn ze de weg naar het antwoord vergeten, of ze slaan stappen over. Het S.M.A.R.T. programma leert hen langer, nauwkeuriger en sneller te werken.
Back to FAQs