FAQ

Mijn kind lijkt niet verder te komen, mag ik hem helpen?

Last updated: 01 Sep, 2017


U mag uw kind helpen door aan te moedigen, kleine beloningen te geven na gedane arbeid, maar voordoen of voorzeggen mag echt niet. Die manier van helpen tijdens de training heeft geen zin, uw kind gaat dan vervolgens toch weer vast lopen. Het is een kwestie van geduld en volhouden, maar uiteindelijk komt uw kind verder. De training vraagt een bepaalde mate van volharding en doorzettingsvermogen. Belangrijk is dat men zich probeert in te blijven spannen. Beloningen voor de inzet (niet het resultaat) kunnen het kind gemotiveerd houden. Uw S.M.A.R.T. Coach zal het kind met specifiek aanwijzingen en voorbeelden wel op weg kunnen helpen, zonder dat de werking van het programma in het geding komt.
Back to FAQs