FAQ

Waarin verschilt deze training van wat een leerkracht in de klas doet?

Last updated: 16 Mar, 2017


Tijdens de gebruikelijk ondersteuning in de klas wordt de lesstof nogmaals uitgelegd, maar nu in een lager tempo. Wij doen iets volledig anders. Wij trainen de onderliggende vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren. Hoewel wij vaak terug horen dat na deze training extra ondersteuning op school niet meer nodig is, is deze training niet bedoeld als vervanging van de extra ondersteuning. Ga dan ook gewoon daarmee door als dat wenselijk is.
Back to FAQs