FAQ

Leer ik ook Rekenen en Lezen tijdens de training?

Last updated: 01 Sep, 2017


Nee! het S.M.A.R.T. programma is een training in probleem leren oplossen aan de hand van een reeks opgaven die kort en logisch zijn. Wat S.M.A.R.T. u leert is helder en logisch na te denken. Onze probleemoplossing training bestaat uit een serie van oefeningen met korte en logische problemen. S.M.A.R.T. leert deze problemen op te lossen en logisch en helder na te denken. U leert dus geen vak als Rekenen of Taal. De S.M.A.R.T. training leert u juist de voorwaarden om makkelijker te leren en makkelijker zaken te begrijpen.
Back to FAQs