FAQ

Training voor kinderen

Last updated: 01 Sep, 2017


Ouders vragen zich soms af of het S.M.A.R.T. programma geschikt is voor hun kind om het IQ te verhogen of hen een zetje in de rug te geven voor school. Het idee dat vaak speelt, maar niet terecht is, is dat het IQ niet te veranderen zou zijn. Deze interventie, bedoeld om de intellectuele vaardigheden te verbeteren, wordt S.M.A.R.T. genoemd (Strengthening Mental Abilities with Relational Training). We leren de kinderen niet iets dat ze kunnen gebruiken voor hun toetsen (bijvoorbeeld leren vermenigvuldigen of de hoofdstad van Canada). In plaats daarvan leert het kind fundamentele redeneervaardigheden die cruciaal zijn voor het verbale begrip, getalbegrip en rekenredeneervaardigheden. Ze leren de instrumenten om sneller, efficiƫnter en gemakkelijker te leren. Daarbij pakt onze training tekorten aan in deze vaardigheden. Wat ook uit onze onderzoeken naar voren komt, is dat kinderen die beneden-gemiddeld scoren op een IQ test dit verschil weer kunnen goedmaken en zelfs boven het gemiddelde niveau kunnen gaan functioneren. De methode van het S.M.A.R.T. programma werkt als een soort springplank voor het latere leren, voor jong en voor oud.
Back to FAQs