FAQ

Kan het S.M.A.R.T. programma ook in Scholen worden gebruikt?

Last updated: 01 Sep, 2017


RaiseYourIQ heeft haar training zo ontwikkeld dat het prima in een schoolomgeving is in te passen. Leraren kunnen, na een cursus bij onze partner LerendBrein, hun leerlingen testen en begeleiden bij de training van intellectuele en cognitieve vaardigheden. <br /><br /> De succesformule voor schoolsucces voor alle kinderen. <br /><br /> Het S.M.A.R.T. programma is ontwikkeld door vooraanstaande mensen uit de Onderwijskunde en Psychologie om de basisvaardigheden voor effectief leren op het gebied van lezen, woordenschat en rekenen te verbeteren. De oprichters van RaiseYourIQ - Dr. Sarah Cassidy en Dr. Bryan Roche werken nog steeds in het onderwijskundige onderzoeksveld. Alle kinderen moeten dezelfde basisvaardigheden leren om goed te kunnen leren en de school succesvol af te kunnen ronden. RaiseYourIQ noemt deze basisvaardigheden “relationele vaardigheden”. In verschillende gepubliceerde studies komen deze vaardigheden naar voren als de cruciale bouwstenen voor creatief denken, probleemoplossing, rekenen en lezen. Maar het S.M.A.R.T. programma is niet alleen voor kinderen met leerproblemen, maar voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen.
Back to FAQs