FAQ

S.M.A.R.T. Oefeningen

Last updated: 01 Sep, 2017


De S.M.A.R.T. trainingsoefeningen zijn leuk om te doen. Goed te weten is dat onze oefeningen een sterk effect hebben op de focus en het leervermogen. Het S.M.A.R.T. programma is wetenschappelijk goed onderzocht, met effecten op werkgeheugen, verbaal begrip, perceptuele organisatie en verwerkingssnelheid. Het is ontwikkeld door onderwijskundigen en psychologen en is gedurende tien jaar onderzocht en getest. Er komt steeds meer onderzoek dat aantoont dat onze training een effect heeft op het persoonlijk welbevinden en leerprestaties.
Back to FAQs