FAQ

Leren Leren Game

Last updated: 01 Sep, 2017


Onderwijzers, leerkrachten en scholen kunnen de training inzetten als een leuke aanvullende taak om het leren te vergemakkelijken. In een van onze studies, waarbij we 4 kinderen met een gewone ontwikkeling en 8 kinderen met leerproblemen hebben getraind (Cassidy, Roche & Hayes, 2011), waarbij ze 1 of 2 keer per week 90 minuten aan de taken werkten, kwam naar voren dat een gemiddeld IQ naar een IQ van 130 kon worden getraind (dit is dus van gemiddeld naar de top 2 %) en dat de kinderen met ernstige leerproblemen uit konden komen op een gemiddeld IQ. Elke ouder, leerkracht of school kan bij ons een kopie van de publicatie opvragen.
Back to FAQs