FAQ

Gamification en werk

Last updated: 01 Sep, 2017


Gamification kan in de werksituatie gebruikt worden om de motivatie van het personeel te vergroten. Het S.M.A.R.T. programma als gamification tool voor werksituaties kan bijdragen aan een grotere brainpower van een team of groep. Uit onderzoek van Gallup blijkt dat 71 procent van de werknemers regelmatig niet gefocust is op het werk. Ons S.M.A.R.T. programma kan hen hierbij helpen. Het bezig zijn met ons traject is prettig, verhoogt de motivatie en leidt tot betere prestaties en welbevinden.
Back to FAQs