FAQ

Kan het S.M.A.R.T. programma ingezet worden in het Speciaal Onderwijs?

Last updated: 01 Sep, 2017


Het S.M.A.R.T. programma is een ideale tool in het speciaal onderwijs omdat het kind cruciale Relationele Vaardigheden leert die van belang zijn voor hogere intellectuele vaardigheden. We hebben effecten kunnen aantonen bij kinderen met leerstoornissen en ADHD. Als een kind de Relationele Vaardigheden verbetert, worden alle aan intelligentie gerelateerde taken gemakkelijker, leren kinderen makkelijker, beter en sneller, zo blijkt uit ons onderzoek. Het helpt om sneller nieuwe informatie te snappen en helderder te denken. Ons onderzoek laat zien dat met het S.M.A.R.T. programma een IQ-score stijging van 10-30 punten heel goed mogelijk is, we spreken dan ook van een significante stijging in het intellectueel vermogen.
Back to FAQs