FAQ

Intellectuele Vaardigheden

Last updated: 01 Sep, 2017


Intellectuele vaardigheden training grijpt aan op het redeneren, analytisch vermogen, op verwerking van informatie en probleemoplossing. Het trainen van deze vaardigheden is cruciaal omdat deze vaardigheden nodig zijn bij veel taken op school, op het werk of in het dagelijkse leven. Vandaar dat er psychologen zijn die intellectuele vaardigheden omschrijven als het gedrag dat nodig is om op school, werk of dagelijkse leven goed te kunnen functioneren.
Back to FAQs