FAQ

Probleemoplossingsvaardigheden

Last updated: 01 Sep, 2017


Probleemoplossingsvaardigheden zien we met grote sprongen vooruit gaan door onze training. Deze vaardigheden en besluitvormingsvaardigheden zijn cruciaal in het zakelijk leven, op het werk en in teamwerk. Door de training verbindt ons brein de bestaande vaardigheden. De oefeningen hebben effect op het geheugen, het denken, planning, fluid intelligence en verwerkingssnelheid, allemaal vaardigheden die het brein inzet bij het oplossen van complexe problemen en complexe taken. Ons onderzoek laat zien dat hiermee een IQ sprong van 10-30 punten (soms zelfs nog meer) bereikt kan worden.
Back to FAQs