FAQ

Waarom is het S.M.A.R.T. programma anders dan andere programma's?

Last updated: 01 Sep, 2017


S.M.A.R.T. is anders dan welke andere vorm van brein training, en wij van LerendBrein en RaiseYourIQ gebruiken dan ook liever de term “Training van intellectuele vaardigheden” of een gedragstherapeutisch trainingstraject. Het S.M.A.R.T. programma is ontwikkeld door vooraanstaande onderwijskundigen en psychologen. Het S.M.A.R.T. programma is anders dan een werkgeheugentraining, noch is het een cursus om IQ testen te leren maken. In plaats daarvan leert het S.M.A.R.T. programma je fundamentele cognitieve vaardigheden die je nodig hebt om op school en werk optimaal te kunnen functioneren. Het S.M.A.R.T. programma verbetert het hele palet aan intellectuele vaardigheden. Sommige Training "games" richten zich uitsluitend op werkgeheugen, Het S.M.A.R.T. programma richt zich op de vier basiscomponenten van intellectuele vaardigheden: (1). Verbaal Begrip – verbetering van het vermogen goed te luisteren en kunnen redeneren met verworven kennis (2). Perceptueel Redeneren - verbetering van het vermogen om een probleem te analyseren, gedachten te kunnen ordenen, oplossingen te bedenken en deze uit te testen. (3). Verwerkingssnelheid – vergroten van de aandacht om informatie snel te kunnen scannen, te verwerken en visueel te ordenen. (4). Werkgeheugen – vergroten van het vermogen om de aandacht te richten nieuwe en oude informatie te combineren en vast te houden.
Back to FAQs