FAQ

Wat is IQ?

Last updated: 01 Sep, 2017


IQ staat voor "Intelligentie Quotiënt". IQ heeft betrekking op de score die een persoon behaalt op een gestandaardiseerde IQ test, zoals afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog, bedoeld om iemands intelligentieniveau te bepalen. Een IQ uitslag moet altijd beoordeeld worden in het kader van een breder onderzoek om de betekenis van de score goed te kunnen interpreteren. De meest gebruikte IQ test is de WISC (kinderen) of de WAIS (volwassenen). Een IQ-score wordt vaak gebruikt op scholen om te kunnen voorspellen hoe iemand zal gaan presteren op school, of hoe iemand zal gaan presteren op het werk.
Back to FAQs