FAQ

Hoe wordt het IQ gemeten?

Last updated: 16 Mar, 2017


Het IQ wordt gemeten met gebruik van een schaal van 1 tot ver boven de 100. Een IQ-score onder de 70 wordt gezien als beperkte intellectuele vaardigheden. Een IQ-score van 110 of daarboven wordt gezien als een bovengemiddelde intelligentie. Nog hogere scores vallen dan onder de noemer hoogbegaafd. Veel psychologen vinden dat een IQ-score een zeer beperkt beeld geeft van iemands cognitieve vaardigheden. Men krijgt een veel genuanceerder beeld als men ook het werkgeheugen, het verbaal begrip, het perceptuele redeneervermogen en de verwerkingssnelheid in de beoordeling betrekt.
Back to FAQs