FAQ

Training voor verbetering van de intellectuele vaardigheden

Last updated: 01 Sep, 2017


Het S.M.A.R.T. programma is ontworpen om de intellectuele vaardigheden te verbeteren en een hogere IQ-score (met gestandaardiseerd tests gemeten) kan worden verkregen. Ook effecten op werkgeheugen, verwerkingssnelheid, verbaal begrip en perceptuele organisatie komen naar voren uit ons onderzoek. Intellectuele vaardigheden zijn niet een vaststaande grootheid, maar kan getraind worden. Niet alleen verbeteringen in IQ worden door het onderzoek gevonden, maar ook het vermogen om informatie vast te houden en op een hoger niveau kunnen redeneren en probleem oplossen. Goede intellectuele vaardigheden zijn belangrijk voor school, werk en werkt door op schoolvaardighedentests en beroepsvaardighedentests
Back to FAQs