FAQ

Verbetering van de IQ Test Score

Last updated: 01 Sep, 2017


Verbetering in IQ score zoals vastgesteld door een standaard IQ test is een van de maten om het succes van het S.M.A.R.T. programma te valideren. De meeste deelnemers verbeteren 20-30 punten, maar ook verbeteringen van 40 punten komen regelmatig voor na volledige afronding van het S.M.A.R.T. programma. Deze verbetering vraagt geduld en oefening op regelmatige basis gedurende 3-4 maanden. IQ test scores spelen nog steeds een hele belangrijke rol in schooladvies of werkadviezen. Ook zien we sterke verbeteringen in zaken als (werk-)geheugen, verwerkingssnelheid, verbaal begrip en perceptuele organisatie.
Back to FAQs