FAQ

Kan ik mijn intellectuele vaardigheden vergroten?

Last updated: 01 Sep, 2017


De intellectuele vaardigheden liggen niet vast voor de rest van je leven. Iedereen, ongeacht leeftijd of startniveau, kan deze vaardigheden verbeteren door de training. Door te werken aan de kwaliteit van het geheugen, de verwerkingssnelheid, probleemoplossingsvaardigheden en redeneervaardigheden met behulp van onze Relationele Vaardigheden Training bereiken we een hoger niveau in intellectuele vaardigheden bij onze deelnemers. Deze vaardigheden en de vaardigheden om te kunnen lezen en begrijpen noemen we de crystallized intelligence. Ons onderzoek laat zien dat het mogelijk is, ook op latere leeftijd en ook bij lagere startscores, dit te trainen.
Back to FAQs